INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Kiedy można otrzymać rozwód?

22 lutego 2018

Sprawa rozwodowa może zostać założona tylko wtedy, gdy jeden z małżonków składa pozew rozwodowy do sądu rodzinnego. Jak wskazuje adwokat rozwodowy z Warszawy, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, koniecznym warunkiem dopuszczającym orzeczenie rozwodu jest wystąpienie w małżeństwie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Jeśli tak nie jest, żaden sąd nie orzeknie rozwodu, nawet przy zgodnych oświadczeniach stron.

Trwały i zupełny rozkład pożycia

Pożycie małżonków, czyli prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, istnienie więzi intymnej, uczuciowej i ekonomicznej, może ulec rozkładowi w sposób zupełny, jeśli ulegną zerwaniu wszelkie więzy pomiędzy małżonkami. Są nimi związki duchowe, fizyczne i gospodarcze. Modelowym przykładem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia jest np. przeprowadzenie się jednego z małżonków do nowego partnera i założenie z nim wspólnego domu oraz podjęcie decyzji o niewracaniu do starego domu.

Rozkład pożycia musi być nie tylko zupełny, ale i trwały. Powinien trwać od dłuższego czasu, co najmniej kilka miesięcy, aby sąd mógł orzec, że zgodnie z doświadczeniem życiowym nie można oczekiwać, że małżonkowie do siebie wrócą. Tylko w nielicznych sytuacjach przy zamieszkiwaniu w jednym gospodarstwie domowym sąd może orzec, że nastąpił rozkład pożycia, ponieważ na przykład żaden z małżonków nie ma się gdzie wyprowadzić.

Jakie przesłanki nie są podstawą orzeczenia rozwodu?

Nawet dobry adwokat rozwodowy z Warszawy nie będzie w stanie przekonać sądu do orzeczenia rozwodu bez rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Powodem orzeczenia rozwodu nie może być alkoholizm jednego z małżonków, zdrada - nawet udokumentowana, czy też przypadki przemocy domowej. Sąd w takich sytuacjach nie wyda orzeczenia rozwodu, jeśli nie zbada, czy w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli wskutek takiego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, albo byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dostaną rozwodu małżonkowie, gdzie rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkłady pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód.

 

Materiał zewnętrzny

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)