INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Dlaczego pracownik może zostać zwolniony?  

29 grudnia 2016

Kodeks pracy określa, w jakich sytuacjach może dojść do zwolnienia pracownika przez pracodawcę. Decyzja ta może dotyczyć zarówno przyczyn leżących po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Pracodawca, który decyduje się na podpisanie umowy o pracę z pracownikiem, musi postępować według określonych przepisów znajdujących się w Kodeksie pracy. W sytuacji, gdy zawierana jest umowa cywilnoprawna, przepisy te nie mają zastosowania. Pracownika pracującego na umowie o pracę można zwolnić z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który zależny jest od czasu pracy, a także dyscyplinarnie.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem z zachowaniem okresu wypowiedzenia

To najczęściej wybierany sposób na zakończenie współpracy z pracownikiem. Umowa o pracę może zostać wypowiedziana z zachowaniem określonego w przepisach okresu wypowiedzenia, którego czas zależny jest od rodzaju podpisanej umowy oraz od okresu pracy pracownika. W taki sposób rozwiązać można umowę na okres próbny, czas określony oraz czas nieokreślony.

Zgodnie z przepisami konieczne jest złożenie wypowiedzenia na piśmie i doręczenie pracownikowi, by ten mógł zapoznać się z jej treścią. Gdy rozwiązywana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, wypowiedzenie musi zawierać również informacje o przyczynie.

Przykładowe przyczyny wypowiedzenia umowy pracownika:

  • likwidacja stanowiska pracy
  • zmniejszenie zatrudnienia w firmie
  • naruszenie lub lekceważenie obowiązków pracowniczych
  • częste i długotrwałe nieobecności pracy
  • utrata zaufania do pracownika

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Przy pojawieniu się określonych przesłanej pracodawca może również skorzystać z opcji zwolnienia pracownika dyscyplinarnie.

Główne przyczyny zwolnień dyscyplinarnych:

  • utrata uprawnień pracownika do wypełniania obowiązków
  • ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
  • popełnienie przestępstwa przez pracownika, co nie pozwala na dalszą współpracę

Gdy potrzebna jest dodatkowa pomoc dotycząca rozwiązania umowy z pracownikiem, wsparciem służy firma SEKA (Seka.pl), która świadczy kompleksowe usługi doradcze w ramach prawa pracy. Z pełną ofertą firmy można zapoznać się na stronie Seka.pl.

Materiał partnera zewnętrznego

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)