INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Prawne aspekty windykacji

14 sierpnia 2019

Ponad 1,49 mld zł – na tyle, zgodnie z najnowszym raportem Krajowego Rejestru Długów, opiewają obecnie długi Polaków. Ta wartość rośnie z roku na rok, dlatego temat windykacji staje się jednym z kluczowych. Zastanawiasz się, jak wyglądają prawne aspekty windykacji? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Prawo reguluje kwestie związane z windykacją już od czasów rzymskich – to wówczas wprowadzono instytucję prawną rei vindicatio, która dawała wierzycielowi możliwość dochodzenia swoich praw majątkowych. Tak jest do dzisiaj, również w prawie polskim.

Prawo a windykacja w Polsce

Przepisy prawne obejmujące zagadnienie windykacji można znaleźć m.in. w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi przyjmuje się, że windykacja może przyjąć dwie podstawowe formy:

  • polubowną,
  • sądową.

Windykacja polubowna jest prowadzona najczęściej przez samego wierzyciela lub – na mocy udzielonego pełnomocnictwa – przez specjalną firmę windykacyjną. Kontakt z dłużnikiem może obejmować np. wysyłanie do niego pism z ponagleniem do zapłaty czy telefony w tej sprawie. Wierzyciele często decydują się również na dopisane osób zalegających im z płatnościami na różne listy dłużników – np. prowadzone przez Krajowy Rejestr Długów lub Biura Informacji Gospodarczej.

Windykacja na drodze prawnej jest prowadzona przed sądem. Jeśli uzna on zasadność roszczeń wierzyciela, wystawia sądowy nakaz zapłaty. Gdy dokument ten zostanie objęty klauzulą wykonalności, a dłużnik nie chce sam uregulować należności, wierzyciel może wystąpić do komornika.

Warto wiedzieć, że komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, sięgając po metody odzyskania pieniędzy wskazane przez wierzyciela.

Windykacja a przedawnienie długu

Istotnym prawnym aspektem windykacji jest ten związany z przedawnieniem należności. Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, instytucji przedawnienia podlegają długi, wobec których wierzyciel nie podjął skutecznej próby windykacji. Podstawowy okres przedawnienia to obecnie – po nowelizacji przepisów z 2018 roku – 6 lat. Warto jednak pamiętać, że przedawnienie nie oznacza, że dług przestaje istnieć. Nadal może być np. odsprzedany podmiotowi trzeciemu i windykowany na drodze polubownej.

Szkolenia windykacja

Tematyka windykacji jest zdecydowanie złożonym tematem. Każdy przedsiębiorca podejmujący względem swoich klientów działania windykacyjne powinien zadbać o ich zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi. Szkolenia takie pozwalają poznać zarówno najczęściej stosowane modele windykacji należności w przedsiębiorstwie, organizację procesów windykacji należności na tle innych procesów w firmie, zagadnienia związane z samodzielnym radzeniem sobie z problemem windykacji należności jak i ewentualnym przekazaniem procesów windykacji do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Warto szkolić się również z tematów takich jak możliwości ubezpieczenia całości lub części należności w firmie oferującej ubezpieczenie należności. Szkolenia z windykacji można znaleźć między innymi w serwisie eventis.pl publikującym oferty ponad tysiąca firm szkoleniowych z całej Polski. Zebranie ofert szkoleń i kursów w jednym miejscu pozwala łatwo odnaleźć szkolenie spełniające nasze potrzeby zarówno pod względem programu, miejsca i terminu szkolenia, a też atrakcyjnego pod względem niezbędnego budżetu.

 

Artykuł partnera

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)