INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Design dla przedsiębiorców. Zmieniaj przestrzeń z dofinansowaniem unijnym w ramach programu POIR 2.3.5

18 marca 2021

Dofinansowania unijne dają wiele możliwości nie tylko instytucjom publicznym, ale również przedsiębiorcom. Projektem, na który warto zwrócić uwagę jest POIR 2.3.5. Na czym polega i jakie warunki należy spełniać, by móc otrzymać dofinansowanie?

Design dla przedsiębiorców, czyli jak zdobyć dofinansowanie unijne na innowacyjne wzornictwo?

POIR 2.3.5 ma na celu finansową pomoc przedsiębiorcom na etapie projektowania oraz wdrażania nowych lub ulepszonych produktów bądź usług. Pieniądze z dofinansowania mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, patentów, czy licencji, a także usługi audytowe, przygotowanie strategii, testy oraz prototypowanie i usługi doradcze. Środki z projektu POIR 2.3.5 mogą być więc wykorzystane niemal na każdym etapie projektowania oraz wdrażania produktu. Oczywiście, aby pozyskać dofinansowanie należy spełnić wymagane warunki. Finanse przeznaczone z POIR 2.3.5. mogą pokrywać do 85% wartości projektu, co oznacza, że przedsiębiorca jest zobowiązany pokryć przynajmniej 15% kosztów. Kwota dofinansowania to maksymalnie 1 125 000 zł, natomiast całkowity koszt projektu to 1 500 000 zł. Określona jest także minimalna wartość projektu oraz dofinansowania. Wynoszą one odpowiednio 60 000 zł oraz 51 000 zł. Sama wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju przedsiębiorstwa oraz lokalizacji realizowanego projektu.

Typ i wielkość przedsiębiorstwa to istotna formalnie kwestia podczas zdobywania finansowania. Może być ono przyznane mikro -, małym i średnim przedsiębiorstwom, prowadzącym działalność na terenie Polski, z wyjątkiem pięciu wschodnich województw. Należą do nich województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie oraz warmińsko - mazurskie. Warto wspomnieć, że dla poszczególnych województw przeznaczono konkretne pule wysokości finansowania POIR 2.3.5. W przypadku projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego całkowita kwota dofinansowania wynosi 8 463 000 zł. Natomiast dla pozostałych województw jest ona równa 61 537 000 zł. Oczywiście koszty, które mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania również zostały określone w regulaminie programu. Należą do nich wydatki pokryte na zakup usług doradczych związanych z procesem projektowania wzorniczego, dzięki któremu na rynek zostanie wprowadzony nowy lub znacząco ulepszony produkt.

Projekt może finansować także realizację inwestycji koniecznej do wykonania nowego bądź znacznie ulepszonego produktu przeznaczonego do zaspokojenia specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, do których należą różnego rodzaju ograniczenia poznawcze oraz fizyczne. Wprowadzony na rynek produkt musi odpowiadać na potrzeby m.in. osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i słabo widzących, osób głuchych, kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi, czy ludzi z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi.

Uzyskaj pomoc pozyskaniu środków z programu Design dla przedsiębiorców - POIR 2.3.5 >>

Program POIR 2.3.5: terminy zgłoszeń

Składanie wniosków do programu POIR 2.3.5 odbywa się za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie PARP, w formie elektronicznej. Termin wysyłania wniosków to od 24 listopada 2020 r. do 28 lipca 2021 r. Okres ten podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy z nich zawarty jest w przedziale 24 listopada 2020 r. - 28 lutego 2021 r. Druga runda odbywa się w dniach 1 marca 2021 r. - 31 maja 2021 r., a trzecia - od 1 czerwca 2021 r. do 28 lipca 2021 r. Terminy te mogą ulec zmianie, w zależności od wnioskowanej przez przedsiębiorców sumy pieniędzy. Termin składania wniosków dla województwa mazowieckiego może ulec skróceniu, jeśli wnioskowana kwota dofinansowania przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na finansowanie na tym terenie. Jeśli natomiast kwota złożonych wniosków w województwach innych niż mazowieckie będzie większa niż 120% kwoty przeznaczonej dla tego obszaru termin również może ulec skróceniu.

W obu przypadkach, jeżeli nastąpi skrócenie terminu składania wniosków, PARP zobowiązany jest do poinformowania o tym nie później niż 5 dni przed końcem naboru. Projekt POIR 2.3.5 udostępnia wszystkim zainteresowanym regulamin za pośrednictwem strony PARP. Dołączono do niego przejrzystą instrukcję wypełniania wniosków oraz pełną dokumentację konkursu. Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu i zatwierdzone zostały przez Komitet Monitorujący PARP. W razie pytań i wątpliwości dotyczących terminów, zasad konkursu czy niezbędnej dokumentacji koniecznej w przypadku POIR 2.3.5, można skontaktować się z PARP za pośrednictwem formularza na stronie projektu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)