INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Kto w Polsce jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego

21 października 2020

Polski system podatkowy przewiduje w swoich założeniach wiele zwolnień. Mogą z nich korzystać m.in. firmy znajdujące się w specjalnych strefach ekonomicznych, przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy, zakłady pracy chronionej oraz spółki, które wypłacają dywidendy firmom znajdującym się w innych krajach Unii Europejskiej.

Zwolnienia podatkowe najczęściej tworzone są z powodów ekonomicznych, politycznych oraz socjalnych. Tworzenie specjalnych stref ekonomicznych ma na celu wspieranie przedsiębiorstw na terenach, które charakteryzują się wysoką stopą bezrobocia. Mogą być również tworzone dla szczególnych celów, tak jak ma to miejsce w przypadku strefy krakowskiej, której zadaniem jest przyciągnięcie spółek technologicznych. Takie zwolnienia powodują, że firmy inwestują znacznie więcej środków i zatrudniają większą liczbę pracowników, wpływając tym samym na zmniejszenie stopy bezrobocia na danym terenie.


Odpowiedni doradca podatkowy w Poznaniu, z pewnością doradzi każdemu zakładowi pracy chronionej w Poznaniu, że może ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, oraz skorzystania z ulg w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Warto jednak pamiętać, że prowadzenie zakładu pracy chronionej nie należy do najłatwiejszych i wymaga zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

 
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, firmy znajdujące się na terenie kraju, mogą korzystać z dodatkowych zwolnień podatkowych. Dotyczy to głównie polskich spółek, które wypłacają dywidendy, firmom znajdującym się w innych krajach UE. Zdaniem wielu ekspertów, nie rzadko się zdarza, że dywidendy transferowane wypłacane za granicę, czasem przekraczają wypracowany przez spółkę zysk.

 


Wielu ludzi mylnie zakłada, że np. rolnicy nie muszą płacić żadnych podatków, niestety nie jest to prawdą, ponieważ są oni zwolnieni z płacenia podatku dochodowego, ale zobowiązani do płacenia podatku rolnego. Zawodami, wśród których można zastosować zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym, całkowitego zwolnienia są żołnierze lub kombatanci. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każdy korzystał z usług doradcy podatkowego w Poznaniu, który zapewni fachową obsługę wszystkich klientów.

Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego obywatela. Podatkiem, który płacą niemal wszyscy obywatele jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednakże nawet w przypadku tak powszechnego podatku, nie jest on identyczny w przypadku każdego obywatela, ponieważ niektóre rodzaje dochodów są zwolnione z podatku, albo pobór podatków jest zaniechany - na mocy rozporządzenia wydanego przez ministra finansów. Możliwe jest również zwolnienie z płacenia podatków dochodowych, które przewiduje ustawa o PIT.

Doradcy podatkowi w Poznaniu wyróżniają dwie grupy zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do pierwszych zaliczają się te wynikające z ustawy o PIT, które zwalniają np. dochody policjantów, przychody członków Ochotniczej Straży Pożarnej, przychody posłów RP do Europarlamentu, świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania niezawodowej służby wojskowej, uposażenia funkcjonariuszy ONZ i innych międzynarodowych instytucji, wartości świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez posłów i senatorów, oraz wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd. Natomiast drugą grupę stanowią zwolnienia wynikające z zaniechania poboru podatku dochodowego wydawane najczęściej w formie rozporządzenia ministra finansów na podstawie Ordynacji podatkowej.

Materiał partnera

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)