INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie

29 kwietnia 2019

Rozwody stają się w dzisiejszych czasach codziennością. O ile jeszcze 30-40 lat temu stanowiły dość rzadką sytuację, to obecnie przeżywamy prawdziwy boom rozwodowy. W Polsce w 2017 na trzy zawarte małżeństwa, jedno statystycznie zakończyło się rozwodem. W Europie problem jest jeszcze większy, na dwa małżeństwa, rozpada się jedno. Zawierający związek, mają więc w teorii tylko 50% szans, że ich małżeństwo przetrwa. Nikogo więc już nie dziwi, że temat majątku, czy jego podziału, tak często pojawia się w przestrzeni publicznej.

Wspólność majątkowa – co oznacza?

W polskim prawie, w momencie zawarcia związku małżeńskiego, z mocy ustawy, pomiędzy współmałżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkie przedmioty, które małżonkowie nabędą w czasie trwania związku małżeńskiego stanowią wspólną własność. Przy czym każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty nie wchodzący w część majątku wspólnego, są nim np. przedmioty odziedziczone; nabyte przed przystąpieniem do wspólnoty małżeńskiej; przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb, itd.

Podział majątku po rozwodzie – jakie są jego rodzaje?

Najczęściej po rozwodzie majątek dzielony jest na pół. Nie jest to oczywiście reguła. Podział majątku to nieraz skomplikowana procedura, która może przeciągać się w czasie. Dzieje się tak, ponieważ jest to uzależnione zarówno od rodzaju przedmiotów majątkowych do podziału, jak i zgodności rozwodzących się osób co do podziału. Podział majątku po rozwodzie może odbyć się za porozumieniem się stron bądź przy udziale sądu. Ugoda jest najtańszym i najszybszym sposobem rozwiązania kwestii podziału majątku, w przypadku braku porozumienia koszty zdecydowanie się zwiększają. W takiej sytuacji, jeśli w grę wchodzi nieruchomość konieczna jest opinia biegłych, co podwyższa koszty procesu. Również wydłuża znacznie cały proces podziału.

Intercyza sposobem uniknięcia podziału majątku po rozwodzie

Intercyzę można zawrzeć na dwa sposoby: pierwszym, jest podpisanie umowy przedmałżeńskiej, drugim, jest umowa zawarta w trakcie trwania związku małżeńskiego. Polskie prawo dopuszcza cztery rodzaje majątkowych umów małżeńskich (intercyzy): umowa rozszerzająca wspólność majątkową, umowa ograniczająca współwłasność majątkową, umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową, umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Przy czym umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową, jest z nich najbardziej restrykcyjna, co oznacza, że pomiędzy małżonkami nie istnieje majątek wspólny, a każdy z małżonków posiada majątek osobisty. Oczywiście, by móc zawrzeć którąkolwiek z powyższych umów, musi być ona dobrowolna oraz obie strony muszą być zainteresowane jej podpisaniem. Intercyza w pełni zabezpiecza interesy osób chcących zawrzeć związek małżeński bądź w takim związku już pozostających.

A jeśli nie intercyza, to co?

W sytuacji, kiedy małżeństwo nie zdecydowało się na intercyzę, przed lub w trakcie trwania związku małżeńskiego, a dojdzie do rozwodu, sposób podziału majątku zależy od samych zainteresowanych. Może się on odbyć w sposób polubowny i wtedy strony porozumiewają się między sobą, w jaki sposób chcą podzielić majątek. Jeśli przedmiotem podziału jest nieruchomość, konieczne jest sporządzenie umowy notarialnej, w innych przypadkach wystarczy umowa zawarta na zasadach ustalonych przez strony. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, muszą się liczyć z zarówno wysokimi kosztami rozpraw, jak i często bardzo długim okresem trwania samego procesu.

 

Artykuł zewnętrzny

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)