INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Koniec z deklaracją VAT-7, nadchodzi nowy JPK V7

2 października 2020

1 października 2020 roku Jednolity Plik Kontrolny JPK_V7 zacznie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców, dlatego warto się do tego przygotować i wybrać program, który zapewni firmom nie tylko pełną obsługę JPK_V7 (generowanie, sprawdzanie i wysyłkę), ale także będzie zawsze zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi. Te warunki spełnia choćby oprogramowanie Comarch ERP.

JPK_V7 – co to jest?

Nowa struktura JPK_V7 1 października 2020 zastąpi starą deklarację VAT i JPK_VAT. Obecnie podatnicy VAT muszą składać za każdy miesiąc deklarację JPK_VAT, zawierającą dane na temat wystawionych faktur sprzedażowych i kosztowych ujętych w rejestrze VAT sprzedaży i zakupów za dany okres, a także deklaracji VAT będącej podsumowaniem poszczególnych transakcji dokonanych w trakcie miesiąca lub kwartału.

JPK_V7 – co zawiera?

JPK_V7 poza informacjami, jakie były w dotychczasowych deklaracjach, będzie zawierał dodatkowe dane:

 • Zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy,
 • Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • Dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Wprowadzenie nowego JPK_VAT poza uszczelnieniem systemu podatkowego ma ułatwić podatnikom rozliczanie podatku VAT. Nowa struktura JPK_V7 umożliwia podatnikom jednoczesne złożenie części deklaratywnej (wcześniej deklaracji VAT-7) oraz części ewidencyjnej (wcześniej JPK_VAT) w jednym pliku:

 • JPK_V7(M) – miesięczna ewidencja dokumentów VAT oraz rozliczanie podatku VAT za okresy miesięczne,
 • JPK_V7(K) – miesięczna ewidencja dokumentów VAT oraz rozliczanie podatku VAT za kwartał.

W przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą oni składali tylko część ewidencyjną pliku JPK_V7K, a po upływie trzeciego miesiąca – część ewidencyjną za trzeci miesiąc oraz część deklaratywną za cały kwartał.

Oznaczenie grup towarowych

Wprowadzenie nowej struktury JPK wiąże się także z pewnymi zmianami, między innymi takimi, jak obowiązek stosowania grup towarowych dla faktur sprzedażowych. I choć pierwszy nowy plik JPK przedsiębiorcy będą wysyłali dopiero na koniec miesiąca, to już 1 października wprowadzane dokumenty będą musiały zawierać nowe oznaczenia.

Nowe oznaczenia grup towarowych:

 • GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
 • GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
 • GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
 • GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy,
 • GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
 • GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
 • GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne,
 • GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • GTU_10: budynki, budowle, grunty,
 • GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
 • GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Oznaczenia dotyczące świadczenia usług:

 • GTU_11 – przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których, mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • GTU_12 – o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 – transportowych, gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Warto także pamiętać, że zllikwidowane będą również załączniki do obecnych deklaracji – w szczególności VAT-ZD zawierający informację o skorzystaniu z instytucji „ulgi na złe długi:. Natomiast podatnicy wciąż muszą składać do organów podatkowych informację VAT-UE.

Programy dla firm gotowe na nowy JPK V7

Comarch to uznany  na rynku dostawca oprogramowania do zarządzania firmą. Ta małopolska firma oferuje rozwiązania kompleksowe, które nie tylko ułatwiają prowadzenie firmy, ale także sprawne rozliczanie się z Urzędem Skarbowym. Oferowane systemy ERP są w pełni gotowego do nowego wyzwania, czyli składania deklaracji JPK_V7.

Wszystkie programy Comarch zapewniają pełną obsługę (generowanie, sprawdzanie i wysyłkę) nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednak intuicyjna i pełna obsługa JPK V7 to nie jedyne argumenty przemawiające właśnie za wyborem oprogramowania Comarch ERP. Firmy, które zdecydują się na pakiet tej firmy (niezależnie czy będzie to Optima, XL, XT, Altum oraz Enterprise), mogą być pewne, że ich rozliczenia będą zawsze zgodne z aktualnymi przepisami podatkowymi i wymogami fiskusa. A to, w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości prawnej, argument nie do przecenienia.

Podsumowanie

Przedsiębiorcy z reguły nie lubią nowych obowiązków, jednakże te związane z wprowadzeniem nowej struktury podatkowej JPK_V7 wcale nie muszą być dla nich uciążliwe. Wystarczy wybrać odpowiedni program, choćby taki jak Comarch ERP, który gwarantuje kompleksową obsługę nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego i zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)