INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Jak uzyskać dofinansowanie na przedszkole lub żłobek?

12 grudnia 2016

Każdy rodzic dziecka w wieku przedszkolnym zdaje sobie z całą pewnością sprawę jak ciężko jest o miejsce w żłobku czy w przedszkolu. Jednak dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich można zauważyć przyrost takich miejsc w każdym roku. Jeżeli porównać polskie przedszkolaki do dzieci z innych krajów Unii Europejskiej okazuje się, że polskie dzieci mają, na tle swoich rówieśników z innych krajów, utrudnioną edukację przedszkolną. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w kwestii opieki nad maluchami do lat trzech.

Na szczęście ciągle przybywa placówek do opieki nad dziećmi. A każda z nich może pochwalić się bardzo atrakcyjną ofertą edukacyjną. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że takie placówki mogą liczyć na wsparcie i dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Dotacje są możliwe do zdobycia w ramach programach regionalnych. 

 

 

Na inwestycje 

Dotacje przydzielane są na rzecz utworzenia nowych miejsc w istniejących lub dopiero tworzonych przedszkolach lub innych placówkach, które na celu mają edukację przedszkolną oraz innych miejscach opieki nad dziećmi do lat trzech. Lokalizacje, które nie mają szerokiego dostępu do usług tego typu są preferowane. Jednak nie tylko lokalizacja jest brana pod uwagę - sprawdzane są też trendy demograficzne, które panują na danym obszarze.

- Wymagane jest funkcjonowanie placówki przez okres minimum dwóch lata po zakończeniu realizacji projektu, choć, rzecz jasna, najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której dzisiejsi wychowankowie mogli w przyszłości przyprowadzić do danej placówki własne pociechy – mówi Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju. W poszczególnych województwach istnieją ogromne różnice w zakresie udzielanego w tej dziedzinie wsparcia, dlatego też warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a w szczególności z dokumentami dotyczącymi konkretnego konkursu o dofinansowanie. Najważniejsze rodzaje wydatków, które powiązane są z uruchomieniem oraz/lub rozwojem placówki edukacji przedszkolnej to:  

- Pełna adaptacja poszczególnych pomieszczeń czyli dostosowywanie ich dla dzieci, w tym również dzieci niepełnosprawnych. W tej kategorii mieści się również zagospodarowanie otoczenia przedszkola – chodzi oczywiście o plac zabaw czy piaskownice. W grę wchodzi również dostosowanie samego wejścia do przedszkola. W uzasadnionych sytuacjach możliwa jest również budowa całego budynku.  

- Wyposażenie placówki –w tej kategorii mieszczą się dwa rodzaje kosztów: koszty techniczne oraz koszty edukacyjne. Do tych pierwszych zalicza się przedmioty niezbędne do tego, by placówka mogła funkcjonować - całe wyposażenie części, w której przebywać mają dzieci oraz wyposażenie zaplecza – w szczególności kuchennego. Drugą grupę natomiast stanowią wszelkie materiały do pracy: sprzęt przeznaczony do gimnastyki korekcyjnej czy pomocy natury logopedycznej. Do tej kategorii jednak zaliczają się również bloki, kredki, farby czy plastelina i inne.  

- Koszty pośrednie, które pojawiają się na etapie realizacji projektu, czyli obsługa księgowa czy ogólna koordynacja działań jako takich. Tutaj mogą również zaliczać się koszty związane z przygotowaniem nauczycieli, którzy będą pracować i pełnić opiekę w grupach o zróżnicowanym wieku.  

- Bieżące funkcjonowanie – w początkowym etapie istnienia nowego miejsca można uzyskać wsparcie  na koszty bieżące - jednak najczęściej na okres, który nie przekracza 12 miesięcy. W większości województwa nie narzucają ograniczeń w kwestii górnej wysokości dotacji. Jednak w części z nich wprowadzono wymagane minimum wielkości projektu. Część regionów ogranicza też wysokość funduszy, które mogą być przeznaczone na stworzenie placu zabaw. 

Na edukację 

Dotację można uzyskać także na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej przez sukcesywne powiększanie lub podniesienie jakości istniejącej oferty zajęć dodatkowych. Warunkiem koniecznym jest tutaj zwiększenie liczby miejsc. Dotację można uzyskać na realizację zajęć:  

- edukacyjnych - rozwijających kompetencje kluczowe - w tym z zakresu matematyki oraz języków obcych,  

- edukacyjnych, które rozbudzić mają kreatywność i innowacyjność, a także umiejętności społeczne,  -

kompensacyjno-wyrównawczych oraz specjalistycznych

- gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze czy logopedyczne Dofinansowaniu podlegają również działania dla wychowawców:  

- kursy i szkolenia  

- studia podyplomowe  

-  szkolenia kaskadowe,  

- budowanie i utrzymywanie sieci samodoskonalenia nauczycielskiego

- współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami 

Dla najmłodszych 

Zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w placówkach opieki przedszkolnej  ma  wpływ na sytuację kobiet na rynku pracy. W większej części programów regionalnych wyróżniono dotacje na utworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci do trzech lat. Takie miejsca mogą mieć wszelaką formę - z uwzględnieniem niań i klubów dziecięcych Wsparcie mogą uzyskać również inicjatywy, których celem jest utworzenie przyzakładowych żłobków bądź klubów dziecięcych na przykład w strefach przemysłowych czy ekonomicznych.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)