INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Nie bój się inwestować w bezpieczeństwo

29 czerwca 2016

Każdy pracownik powinien czuć się bezpiecznie w swojej firmie. W polityce flotowej wykorzystuje się system, zmniejszający ryzyko zagrożenia, specjalnie dopasowany do danego stanowiska. Mechanizm ten ma za zadanie ograniczyć liczbę wypadków w firmie. Jakie są jego główne zadania i z czym się wiąże?

Sprawny, dobrze opracowany i sprawnie wprowadzony program zarządzania flotą, wpływa pozytywnie na obraz firmy i jej bezpieczeństwo. Niska wypadkowość wśród kierowców oznacza, że są oni odpowiednio przygotowani do swojej pracy, co też przedstawia firmę w dobrym świetle.

Wiążą się z tym także finanse danej firmy. Im większa świadomość pracowników, i im bardziej pracodawcy angażują się w ciągłe doszkalanie kadry, tym prężniej i sprawniej funkcjonuje dana marka. Jeśli jakiś pracownik miał wypadek i jest na zwolnieniu lekarskim, pracodawca musi liczyć z tym, że pozostali zatrudnieni muszą przejąć dodatkowe obowiązki. Oprócz dodatkowych opłat i komplikacji, związanych ze zmianami w zespole, należy dodać koszty naprawy samochodu lub dodatkowej inwestycji w nowy pojazd. Trzeba też mieć na uwadze uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonej osoby i pogorszenie jego sytuacji rodzinnej.

Rozwiązania wprowadzone w programie zarządzania flotą, kładą nacisk przede wszystkim na zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego każdego pracownika.

Odpowiednio zaplanowany system zarządzania bezpieczeństwem floty na pierwszy plan musi przełożyć to, jak ma wyglądać sytuacja wyjściowa. Dlatego zanim zostanie on wprowadzony w życie, powinno się dokładnie przeanalizować wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą zagrażać kierowcom. Równie ważne jest spełnienie ich oczekiwań i potrzeb. 

Jazda samochodem wiąże się ze stresem, przemęczeniem i różnymi niespodziewanymi sytuacjami. Niepokój może towarzyszyć kierowcy, gdy wyprzedza, jest zmuszony nagle hamować lub inny pojazd toruje mu drogę.

Kierowcom, spędzającym dużo czasu za kierownicą, zdarza się zasnąć lub stracić kontrolę nad pojazdem, co powoduje wypadki, stłuczki i kolizje. Nie każdy jest w stanie przetrwać tego typu sytuacje, może to doprowadzić do nerwicy i lęku przed jazdą.Firmowy system powinien więc przewidywać program szkoleń dla kierowców, dzięki którym będą mogli doskonalić swoją technikę jazdy. Rozwiązanie to, w dalszej perspektywie może przyczynić się do wyeliminowania zdarzeń o negatywnych skutkach drogowych. Jeśli stopień wypadkowości floty jest niski, wówczas zarząd przedsiębiorstwa może pozwolić sobie na obniżenie składki ubezpieczeniowej (jednocześnie spadkowi ulegają koszty operacyjne przedsiębiorstwa) - stwierdza Sławomir Iwaniec z firmy Amervox, twórcy nowego systemu Inteligentnego Zarządzania Flotą.

Oprócz szkoleń, istotną kwestią są także instrukcje podróżowania pojazdami służbowymi, zasady dotyczące przewożenia ładunku, procedury wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych, informacja na temat dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu w czasie godzin pracy oraz inne szczegółowe przepisy określające np. użytkowanie telefonu komórkowego w czasie jazdy.

Ratunkiem okazują się tu urządzenia telemetryczne, zamontowane w samochodzie. Rejestrują one cały przebieg podróży danego pracownika, nadzorują lokalizację, prędkość, czas, przerwy, itd. 

- Istotnym elementem ich wyposażenia jest także interfejs w postaci intuicyjnej aplikacji webowej do zarządzania danymi. Rozwiązanie to pomaga w nadzorze floty. Dzięki niemu możliwa staje się np. analiza zużycia paliwa na odbytym przez kierowcy dystansie, a następnie obliczenie kosztów jazdy. - wspomina Sosnowski.

Maksimum bezpieczeństwa jest najważniejsze w przypadku pracy, gdzie samochód jest najistotniejszym aparatem pracy. W przypadku, gdy pojazd służbowy jest długo eksploatowany, prawdopodobieństwo zagrożeń i usterek jest wyższe, niż w przypadku nowego sprzętu. 

Gdy system zostanie już wprowadzony, o nowych regułach należy poinformować wszystkich pracowników. Program powinien być cały czas pod kontrolą, a postępy firmy, takie jak: postawa kierowców, budżet firmy, atmosfera w pracy, dokładnie analizowane.

Wdrażanie systemu wiąże się z długim oczekiwaniem na efekty. Zanim warunki w firmie się polepszą, należy być konsekwentnym i przestrzegać zasad, zawartych w programie. Istotną kwestią jest też to, że w polityce flotowej, przyjęte reguły są  podyktowane innymi przepisami, np. dotyczącymi emisji spalin.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)