INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Tłumaczenie dokumentów w postępowaniu administracyjnym

13 października 2021

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego, jak i podległym im podmiotom, które wykonują dla niej zadania publiczne, jest język polski. W związku z tym przy tłumaczeniu dokumentów niezbędne jest korzystanie z profesjonalnego wsparcia w postaci biur tłumaczeń. Kiedy wybieramy biuro tłumaczeń, zajmujące się tłumaczeniem dokumentów powinniśmy zwrócić uwagę na jego ofertę. Kluczowe jest zatem terminowość wykonania zlecenia, zagwarantowanie pełnej poufności, wysoki poziom merytoryczny wykonanego zlecenia. Czy firma korzysta z pomocy specjalistów w danym temacie jaki zleciliśmy, elastyczność cennika.

Obowiązek tłumaczenia dokumentów w postępowaniu administracyjnym

Jeżeli strona w postępowaniu administracyjnym złożyła wniosek w języku obcym, czyli innym aniżeli reguluje to ustawa danego państwa, to ma do tego prawo. Taki zapis znajdziemy w orzecznictwie. Jak wynika z art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego urząd, przed którym toczy się postępowanie, musi stać na straży interesu społecznego i słusznego interesu obywatela podejmując wszelkie czynności, aby nie dopuścić do szkody. Zgodnie z art. 75$ 1 k. p. a należy dopuścić jako dowód, wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, ale jednocześnie nie jest sprzeczny z prawem. Kolejny zapis w art. 77$ 1 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że obowiązkiem organu jest zdobycie wszystkich dowodów, aby w sposób wyczerpujący rozpatrzyć sprawę.

Uchwala o języku polskim, nie definiuje jednak wprost jakie czynności urzędowe należy bezwzględnie przeprowadzać w języku polskim. Reguluje to jednak Konstytucja, a dokładnie uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 14 maja 1997r. – sygn. W 7/96, OTK z 1997 r. nr 2, poz.27 gdzie znajdziemy zapis o konieczności zachowania obecnego stanu prawnego. Jednakowo przez rozpatrujące sprawę organy i instytucje do tego powołane. Mają w obowiązku realizować je zgodnie z konstytucyjnym prawem i zgodnie z kompetencjami dopuszczając dokumenty w języku obcym. Organy publiczne zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 20212 r. sygn. IGSK 164/11, LEX nr 1218806 mają w obowiązku podejmować czynności procesowe w języku polskim zarówno ustne, jak i pisemne, co oznacza konieczność tłumaczenia dokumentów. Tak samo stanowi wyrok NSA z 10 października 2008 r., sygn. I GSK 1088/07, LEX nr 495351, który wskazuje, że dokumenty mające decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej muszą zostać przetłumaczone.

Wyrok NSA z 12 lipca 2016 r. (sygn. II GSK 409/15, LEX nr 2142290, wyjaśnia jednocześnie, że zgodnie z ustawą o języku polskim nie można nie dopuścić nieprzetłumaczonego dokumentu w innym języku niż polski będącego dowodem w sprawie. Dokument musi być poddany tłumaczeniu i być zgodny z prawem. Tłumaczenie nie zastępuje dokumentu w języku obcym, ale służy do ustalenia, czy treść tłumaczonego dokumentu jest zgodna z prawdą. Wyrok NSA z 31 maja 2007 r. (sygn. I GSK 1647/06, LEX nr 351293 wskazuje również, że dokument obcojęzyczny musi zostać przetłumaczony na język polski i nie dopuszcza się streszczenia dokumentu lub przetłumaczenia tylko wybranych dokumentów. Wskazano wyraźnie, że tłumaczenie dokumentu musi zrobić tłumacz i taki dokument musi być przedłożony w języku ustawowym niezależnie czy organ zażąda go, czy nie.

tłumaczenia dokumentów

Ile kosztuje tłumaczenie dokumentów

Wycena zleconego tekstu opiera się zazwyczaj na kilku czynnikach i oparte jest na cenniku podanym przez biuro tłumaczeń zajmujących się tłumaczeniem dokumentów. Są to długość/objętość tekstu. Ważne jest też to, jak długie było spotkanie lub nagrane, stopień skomplikowania publikacji, kierunek tłumaczenia. Bazowa kwota, więc ulega zmianie w zależności od stopnia trudności. Kiedy zależy nam jednak na ekspresowym czasie, stawka za tłumaczenie, może również wzrosnąć. Warto pamiętać, że wiele biur oferuje bezpłatną wycenę zlecenia, co na pewno ułatwi nam podjęcie decyzji. Wiele biur oferuje usługę online, czyli możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Oferując tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Oczywiście i taka usługa jest wyceniana zgodnie ze stopniem jej trudności długości, ale z pewnością jest ona bardzo wygodna i szybka. Zasadniczo biuro tłumaczeń zajmujące się tłumaczeniem dokumentów w cenniku eksponuje dwa czynniki jak długość tekstu oraz czas realizacji, który zamówimy. Ze względu na znaczenie dokumentów, należy bardzo rozważnie podejść do wyboru biura tłumaczeń. Bardzo ważne jest też doświadczenie.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)