INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Notarialne poświadczenie dziedziczenia – co warto wiedzieć na ten temat?

28 lipca 2022

Aby otrzymać spadek, do którego jesteśmy powołani, należy postarać się o dokument, którym jest notarialne poświadczenie dziedziczenia. Co zawiera w sobie takie pismo? Jakiego rodzaju wymogi się z nim wiążą? Na te i wiele innych pytań udzielamy odpowiedzi w niniejszym artykule.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia – podstawowe informacje

Aby formalnie potwierdzić nabycie praw do spadku, który mamy otrzymać, powinno się sporządzić notarialne poświadczenie dziedziczenia. Innym sposobem na to jest postępowanie sądowe.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest dokumentem, którego uzyskanie nie wiąże się z większymi problemami. Wymaga jednak dopełnienia różnego rodzaju formalności. Aby uzyskać to pismo, należy przede wszystkim zgromadzić ważne dokumenty, takie jak akt zgonu spadkodawcy oraz pozostawiony przez niego testament. Znaczenie mają także akt urodzenia czy małżeństwa spadkobiercy.

Do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia niezbędne jest także to, aby przy jego wystawieniu obecne były wszystkie osoby zainteresowane, czyli potencjalni spadkobiercy. Proces ten składa się właściwie z dwóch czynności – spisania protokołu dziedziczenia, a także sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W protokole zawarte są informacje, które mają na celu ustalenie porządku dziedziczenia. Są to między innymi zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia, które składają potencjalni spadkobiercy czy zapisobiorcy, oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub ich braku, czy też oświadczenia o istnieniu osób, które wykluczałyby pozostałych spadkobierców, bądź otrzymywałyby spadek razem z nimi.

Notariusz, do którego należy udać się po notarialne poświadczenie dziedziczenia, ma prawo odmówić sporządzenia takiego aktu. Istnieje kilka przypadków, w których jest to możliwe. Jest tak przede wszystkim wtedy, gdy podobny dokument został już wcześniej wystawiony, bądź istnieje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Nie jest to możliwe także wtedy, gdy osoby zainteresowane nie złożyły zgodnego poświadczenia dziedziczenia, o którym wspominaliśmy wcześniej. Są to tylko niektóre z sytuacji, gdy notariusz może odmówić sporządzenia dokumentu.

Kiedy niezbędne jest notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Warto wiedzieć, że nie ma obowiązku uzyskania tego dokumentu. Notarialne poświadczenie dziedziczenia okazuje się jednak nieodzowne w wielu sytuacjach. Dokument ten nie tylko przekazuje prawa do spadku rzeczonej osobie, lecz także umożliwia jej podjęcie wielu innych kroków.

Dzięki notarialnemu poświadczeniu dziedziczenia możliwe jest przykładowo wypłacenie pieniędzy z konta bankowego osoby, po której dziedziczymy. Ponadto, akt ten umożliwia zmianę właściciela nieruchomości w księdze wieczystej, czy też zmianę właściciela otrzymanego w spadku samochodu. Są to kroki niezbędne, jeśli chcemy sprzedać odziedziczone dobra. Bez notarialnego poświadczenia dziedziczenia bądź orzeczenia sądu uzyskanego poprzez postępowanie sądowe nie jesteśmy w stanie wykazać swoich praw do spadku.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Kto wydaje ten dokument?

Jak sama nazwa wskazuje, notarialne poświadczenie dziedziczenia wystawiane jest przez notariusza. Aby uzyskać ten dokument, należy zatem udać się do kancelarii notarialnej, gdzie znajdziemy odpowiednich ekspertów z dziedziny prawa. Notariusz ma także za zadanie nieodpłatnie udzielić nam informacji, które tyczą się naszego poświadczenia dziedziczenia. Dzięki temu dowiemy się, jakie dokumenty powinniśmy przygotować, czy też jakiego rzędu koszty poniesiemy. Przykładem kancelarii notarialnej, w której można otrzymać poświadczenie dziedziczenia, jest kancelaria notarialna Adam Rusek. Znaleźć ją można pod adresem: https://notariusz-rusek.pl/czynnosci/poswiadczenia-dziedziczenia//.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia wymaga także wniesienia opłaty. Jest to stała kwota za sam akt, na którą składa się 50 zł, niezależnie od wartości spadku, a także 100 zł za protokół poprzedzający wydanie aktu. Opłatę tę nazywa się taksą notarialną. Aby uzyskać dokumenty, należy uiścić wyżej wymienione kwoty.

Jak długo należy czekać na notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Orzeczenie o nabyciu spadku, czy też poświadczenie dziedziczenia nie mogą mieć miejsca, zanim nie upłynie sześć miesięcy od otwarcia spadku. Czas ten skraca się, gdy każdy ze znanych spadkobierców złoży oświadczenie o przyjęciu, czy też odrzuceniu spadku. Innymi słowy, to czy spadek przyjmujemy, czy nie, określić możemy w przeciągu pół roku od śmierci spadkodawcy.

Ilość czasu, jaką zajmie notarialne poświadczenie dziedziczenia może się różnić. Zwykle cały proces trwa około 2-3 dni, jeśli zgromadzone zostały wszelkie niezbędne dokumenty. Jeśli zależy nam na czasie, warto uprzednio umówić się z konkretnym notariuszem i omówić z nim tę kwestię – z pewnością udzieli nam wszelkich interesujących informacji.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)