INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Co warto wiedzieć o podatku bankowym?

13 maja 2016

Począwszy od 1 lutego na instytucjach finansowych w Polsce spoczywa obowiązek płacenia podatku bankowego. Bank PKO BP już teraz zapowiedział, że jego konsekwencją stanie się podwyżka opłat oraz prowizji, co stanie się nieuniknione w celu zrekompensowania strat. Wiele wskazuje na to, że i inne banki podążą tą drogą. Zmiany są konsekwencją ustawy z 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych.

Zgodnie z jej przepisami podatnikami stają się: banki krajowe, działające w Polsce oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, krajowe zakłady reasekuracji, a także instytucje pożyczkowe. Szczegółowe przepisy ustawy określają podstawę opodatkowania w przypadku instytucji wskazanych wyżej.

Przykładowo, gdy mamy do czynienia z bankami krajowymi, oddziałami banków zagranicznych, oddziałami instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest nią nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, jaka wynika z zestawienia obrotów i sald. Tu podstawą staje się zestawienie ustalane na ostatni dzień miesiąca w oparciu o zapisy na kontach księgi głównej. Podczas jej wyliczania zastosowanie znajdują przepisy ustawy o rachunkowości lub stosowane przez podatnika standardy rachunkowości. Sam podatek wynosi 0,0366 procent podstawy opodatkowania miesięcznie.

Jak ma wyglądać pobieranie podatku bankowego?

Podmioty będące podatnikami podatku bankowego mają obowiązek jego uiszczania nawet bez wezwania strony stosownego organu w terminie kończącym się 25 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, którego dotyczy podatek. Organem właściwym w tym zakresie jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo ze względu na to, gdzie mieści się siedziba podatnika. Jeśli ustalenie właściwego organu podatkowego nie jest możliwe staje się nim Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Czy można nie płacić podatku bankowego?

Przepisy nowej ustawy mówią o możliwości zwolnienia z podatku bankowego banków państwowych. Zwolnienie takie przysługuje również tym instytucjom finansowym, które zostały objęte postepowaniem naprawczym. Sam podatek bankowy nie może być przy tym zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Podatek bankowy, a wzrost opłat dla klientów Banki takie, jak PKO BP otwarcie mówią o planach zmiany tabeli opłat i prowizji. Działanie takie miałoby pozwolić na zrekompensowanie strat, jakie może przynieść konieczność płacenia podatku bankowego. Konieczne wydaje się jednak zwrócenie uwagi na to, że działanie takie powinno być interpretowane jako łamanie przepisów ustawy, ta bowiem zakłada, że wprowadzenie podatku bankowego nie może być podstawą do tego, aby zmieniać warunki, na jakich świadczone są usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe w oparciu o umowy zawarte przed dniem wejścia w życie przepisów. Należy jednak liczyć się z tym, że udowodnienie instytucji bankowej, że zwiększa opłaty w konsekwencji wprowadzenia podatku bankowego, może być bardzo trudne, banki są bowiem w stanie podać szereg innych przyczyn uzasadniających takie działanie.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)