INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Przepisy podatkowe w zakresie dokumentacji cen transferowych

7 stycznia 2021

​Dokumentacja cen transferowych jest wymagana przez prawo przy określonych transakcjach w celu potwierdzenia prawidłowości stosowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi. Od 2020 roku zasady jej sporządzania uległy znaczącej modyfikacji na mocy nowelizacji ustawy o CIT. Dowiedz się, na czym polegają najnowsze zmiany w podatkach dotyczące cen transferowych i jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie.

Dokumentacja cen transferowych – najważniejsze zmiany w prawie

Nowe przepisy podatkowe dla przedsiębiorców wprowadzają wiele zmian w zakresie cen transferowych. Obowiązuje ich m.in. zupełnie nowy formularz TP-R wprowadzony w miejsce deklaracji CIT-TP. Ponadto zmiany w podatkach dotyczą one m.in. warunków, jakie muszą spełnić transakcje, by być zwolnionymi z dokumentacji. Na niekorzyść przedsiębiorców przemawia rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych, które potencjalnie zwiększa „pulę” podatników zobowiązanych do dokumentacji cen transferowych. Niejako w zamian ustalono też kryteria zwolnienia z obowiązku. Dotyczy ono transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, tzn. takimi, których miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd mieszczą się na terytorium RP. Należy jednak spełnić dodatkowe kryteria:

  • nie korzystać ze zwolnienia podmiotowego w PIT/CIT;
  • nie korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w PIT/CIT w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach SSE oraz w sytuacji pozyskiwania wsparcia dla nowych inwestycji;
  • nie ponieść straty podatkowej (nie dotyczy straty bilansowej).

Oznacza to, że w praktyce ceny transferowe dotyczą podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi oraz tych, które osiągają w danym roku straty podatkowe lub korzystają ze zwolnień.

Określono też limity kwotowe, dla których w 2021 roku obowiązuje dokumentacja cen transferowych. To:

  • 10 mln zł dla transakcji towarowych bądź finansowych,
  • 2 mln zł dla transakcji usługowych lub innych,
  • 100 tys. zł dla transakcji prowadzonych z podmiotami zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych.

Nowe przepisy podatkowe – konsekwencje ich nieprzestrzegania

Właściwa dokumentacja cen transferowych będzie w 2020 roku jeszcze ważniejsza niż wcześniej, ponieważ ustawodawca wprowadził nowe sankcje związane z niedotrzymaniem przepisów. Niewłaściwe ustalenie cen stosowanych w transakcjach z podmiotem powiązanym może oznaczać dodatkowe podatki nałożone na podatnika i wynoszące od 10% do 30% sumy zawyżonej straty lub zaniżonego dochodu. Obowiązują też wcześniej stosowane kary – grzywny skarbowe i zapłata podatku według podwyższonej, 50-procentowej stawki.

Szkolenia z cen transferowych

Ze względu na złożoność tematyki przygotowania dokumentacji cen transferowych warto skorzystać z pomocy zewnętrznych firm doradczych specjalizujących się w przygotowywaniu tego typu dokumentacji podatkowej bądź zainwestować w rozwój wiedzy i umiejętności pracowników działów finansowo-księgowych. Na rynku dostępny jest szereg szkoleń z cen transferowych, zarówno w wersji dla zaawansowanych, jak i początkujących. Bezpłatną listę tego typu szkoleń znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/ceny-transferowe bądź w portalu Szkolenia News. Szkolenia takie dostępne są w całej Polsce, a ich cena z reguły nie przekracza kilkuset złotych za dzień szkoleniowy.

Artykuł partnera

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)