INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Emerytura z otwartego funduszu inwestycyjnego: ile wynosi składka OFE?

21 września 2017

Celem emerytury jest zapewnianie bezpieczeństwa ekonomicznego wówczas, gdy wycofamy się z życia zawodowego po przekroczeniu określonej bariery wiekowej. Jeśli nie chcemy martwić się o nasze finanse na emeryturze, warto wcześniej o niej pomyśleć. Oprócz emerytury z ZUS-u możemy również lokować swoje środki w otwartych funduszach inwestycyjnych oraz na indywidualnych kontach oszczędnościowych.

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów -  jednego obowiązkowego i dwóch dobrowolnych. Pierwszy opiera się na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,  drugi – na otwartych funduszach inwestycyjnych, a trzeci na indywidualnych kontach emerytalnych.

Czym są otwarte fundusze inwestycyjne?

Zgodnie z definicją otwarte fundusze inwestycyjne posiadają osobowość prawną i masę majątkową. Zarządzane są przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Podjęcie decyzji o ulokowaniu części swojego wynagrodzenia brutto w OFE jest równoznaczne z otwarciem rachunku, na którym lokowane są środki finansowe. Nie bez znaczenia jest to, że OFE pomnaża te oszczędności poprzez inwestowanie ich w instrumenty finansowe, charakteryzujące się niskim stopniem ryzyka. Do praw osoby, posiadającej statut członka OFE można zaliczyć, m.in.:

  •         prawo do pozyskiwania informacji na temat wysokości zgromadzonych środków,
  •         prawo do zmiany funduszu (max. raz na trzy miesiące)
  •         prawo do informacji na temat zmiany w polityce inwestycyjnej OFE.

Składka OFE – ile wynosi?

Składka emerytalna, zwana również ubezpieczeniem emerytalnym, jest pobierana z wypłaty. Jej wysokość uzależniona jest od osiąganych dochodów (jest to ok. 20% wynagrodzenia brutto z tytułu wykonywanej pracy). Osoby, które nie chcą lokować całej składki emerytalnej w ZUS-ie mogą, część tej kwoty przenieść do OFE (ok. 3% wynagrodzenia). Co więcej, osoby, które zdecydują się na taki krok same mogą wybrać sobie podmiot, w którym będą lokować swoje środki finansowe z myślą o przyszłej emeryturze. W imieniu klienta tego typu firma będzie mogła inwestować pieniądze w instrumenty finansowe, charakteryzujące się niskim stopniem ryzyka.

Część przekazanej z ZUS-u do OFE składki emerytalnej, potrącana jest o opłatę z tytułu uczestnictwa w funduszu (max. 1,75% od przekazanej kwoty). W dalszej kolejności składka ta przeliczana jest na jednostki rozrachunkowe, które są umowną jednostką udziału w wartości aktywów netto funduszu. Wartość jednostki wyliczana jest codziennie. Co istotne, składka z ZUS-u do OFE nie jest przekazywana wówczas, gdy:

  •         pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim,
  •         został przekroczony limit odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne – obecnie wynosi on równowartość 30 wynagrodzeń na poziomie średniej krajowej.

Niekiedy przyczyną nieprzekazywania składek z ZUS-u do OFE mogą być błędy pracodawcy, np. niezgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego lub błędne dane na druku RMUA.

 

Materiał zewnętrzny

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)