INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Jak prawidłowo wypełnić wniosek egzekucyjny?

9 listopada 2016

Wśród dłużników znajdzie się wielu takich, którzy ukrywają dochody, nie spłacają należności i nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Takie postępowanie jest szczególnie niekorzystne dla pożyczkodawcy, który ma trudności z odzyskaniem swoich pieniędzy. Rozwiązaniem owego problemu może być wynajęcie komornika, który pomoże wyegzekwować dług. By skorzystać z usług funkcjonariusza państwowego wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

Wybór komornika

Wierzyciel borykający się z nieodpowiedzialnym dłużnikiem ma prawo, według art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, skorzystać z pomocy komornika działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Wniosek egzekucyjny

By móc wynająć komornika wystarczy złożyć prawidłowo wypełni wniosek wraz z oryginalnym tytułem wykonawczym typu nakaz zapłaty, wyrok sądowy, postanowienia sądowe bądź klauzula wykonalności. Dokumenty należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wybranej kancelarii komorniczej.

Jak tłumaczy nasz rozmówca z Biura Komorniczego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie – wniosek musi być wypełniony dokładnie i czytelnie. Powinien zawierać dane wierzyciela typu imię, nazwisko, nazwę podmiotu/firmy, adres, dane kontaktowe, numer telefonu, faks oraz numer konta, na które przekazywane będą zarekwirowane należności. We wniosku należy zawrzeć możliwie jak najwięcej informacji o dłużniku. Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, pesel, nip, numer dowodu osobistego i imiona rodziców. Nie można zapomnieć o wpisaniu sumy należności do wyegzekwowania. Warto ją dokładnie rozpisać na dług, odsetki oraz koszty procesu i klauzuli. Pomocne może okazać się wskazanie źródła dochodu dłużnika, jego majątek i nieruchomości. Umożliwi to szybkie ustalenie funduszy i dóbr materialnych, które zostaną zarekwirowane. Jeśli jest to niemożliwe, wtedy w odpowiedniej rubryce wniosku, należy wpisać „wg ustaleń komornika”.

Zdarzają się dłużnicy, którzy ukrywają dochody, unikają pożyczkodawcy i nie wywiązują się z zobowiązań. By móc rozwiązać ten problem, wierzyciel ma prawo skorzystać z pomocy komornika. Wystarczy, że złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami. Przyjęcie i zaakceptowanie oświadczenia wprawi w ruch proces egzekucji komorniczej, która umożliwi odzyskanie pożyczki. Chcąc uporać się z nieodpowiedzialnym dłużnikiem i odzyskać swoje pieniądze warto skontaktować się z odpowiednią kancelarią komorniczą.

Artykuł sponsorowany

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)