INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Składki na ubezpieczenie firmowych samochodów jako koszt

14 czerwca 2017

Koszt zakupu pojazdu oraz zakup paliwa bez problemu można wliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej. A co ze składkami na OC, AC i innymi polisami ubezpieczeniowymi? O pomoc w wyjaśnieniu tego dylematu, przed którym staje wielu przedsiębiorców poprosiliśmy Igora Błaszczaka z biura rachunkowego w Gdyni.

Utrzymanie firmowego samochodu wiąże się z opłacaniem składek ubezpieczeniowych. Chodzi tutaj o obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC, które zabezpiecza właściciela pojazdu w przypadku dokonania szkód z udziałem innych uczestników ruchu drogowego.

Kolejnym ubezpieczeniem są polisy dobrowolne:

  • AC (autocasco) – pozwala pokryć szkody wynikające m.in. z kradzieży samochodu, jego uszkodzenia lub zniszczenia (dokładny zakres ubezpieczenia jest podany przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia”),

  • NNW – ubezpieczenie to chroni kierowcę oraz pasażerów przed różnymi wypadkami na drodze,

  • GAP – ubezpieczenie chroni przed utratą wartości auta.

- Nie wszystkie składki ubezpieczeniowe można wliczyć w koszty prowadzonej działalności. Dokładne przepisy regulujące tę kwestię przedstawia art. 22 ust. 1 Updof oraz art. 15 usta. 1 Updop. Do kosztów uzyskania przychodów można wliczyć wydatki poniesione, aby uzyskać lub zachować przychody bądź zabezpieczyć ich źródło – wyjaśnia Błaszczak.

Do kosztów prowadzonej DG nie można także zaliczyć wydatków, które zostały wymienione w art. 23 Udof i art. 16 ust. 1 Updop jako koszty nieuważane za podatkowe.

- Wydatki na ubezpieczenie firmowego samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskiwania przychodów, ponieważ wpływają one na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów – mówi Igor Błaszczak.

Odszkodowanie z polisy OC lub NNW pozwala uniknąć lub obniżyć roszczenia osób poszkodowanych względem firmy, której samochód wziął udział w wypadku. Odszkodowanie z ubezpieczenia GAP i polisy AC można wykorzystać do zakupu nowego samochodu lub naprawy auta zniszczonego, które jest majątkiem firmy.

Art. 5a Updof i 4a Updop regulują, że w przypadku samochód ciężarowych i dostawczych przedsiębiorca może wliczyć w koszty działalności pełne składki na ubezpieczenie OC, AC, NNW i GAP firmowego samochodu (100% składki).

- Nieco inaczej wygląda sprawa samochodów osobowych. Składki na ubezpieczenie często są ujmowane w kosztach uzyskania przychodów jedynie w części. Znaczenie ma rodzaj polisy, wartość auta oraz podstawa użytkowania pojazdu w celach firmowych – objaśnia pan Igor.

Materiał zewnętrzny

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)