INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Jakie zmiany w umowach najmu?

29 maja 2020

Czas pandemii mocno wpłynął na działalność wielu różnych branż, a kryzys gospodarczy i zmiany w działalności firm z różnych sektorów jeszcze długo będą odczuwalne. Jednym z wprowadzonych jeszcze w marcu obostrzeń był zakaz działalności w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000m². Wynikał on z wprowadzonego stanu zagrożenia. Efektem działań były wprowadzone zmiany, które objęły najemców w dużych galeriach handlowych. Zostały wprowadzone 31 marca 2020 roku.

  1. Jak wyglądały ograniczenia w handlu?
  2. Zakaz handlu a obowiązki sklepów
  3. Jak ustawa pomaga najemcom?
  4. Otwarcie galerii handlowych
  5. Pilnuj terminów

Jak wyglądały ograniczenia w handlu?

Wprowadzone zmiany, które dotyczyły najemców w obiektach powyżej 2000m², na samym początku dotknęły tylko wybranych kategorii handlu. Jako pierwsze zamrożone zostały sklepy z odzieżą, materiałami, obuwiem, wyrobami skórzanymi meblami, sprzętami radiowo-telewizyjnymi lub AGD. Takie ograniczenia zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 (§ 5 ust. 2), które dotyczyło ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. Następnie restrykcje zaczęły być jeszcze szersze i objęły niemal wszystkie gałęzie handlu poza sklepami, które oferują środki czystości, artykuły kosmetyczne, produkty lecznicze i wyroby medyczne, żywność i środki spożywcze, a także  artykuły budowlane. Tym samym ustawodawca umożliwił Polakom zakupy niezbędnych i koniecznych na co dzień produktów.

Zakaz handlu a obowiązki sklepów

Niewątpliwie to właśnie zakaz handlu w dużych centrach handlowych bardzo negatywnie wpłynął na funkcjonowanie wielu branż i firm. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy wynajmują powierzchnię w galeriach, jak i samych właścicieli lokali, które są dzierżawione. Już sam fakt pozbawienia ludzi możliwości prowadzenia sklepów spowodował, że przedsiębiorcy stracili przychody, a z drugiej strony pozostawił konieczność uregulowania czynszu oraz opłat eksploatacyjnych. Wiele w tej materii również zależało od podpisanej z najemcą umowy. W wielu wypadkach pojawiają się zapisy o postępowaniu w sytuacji wystąpienia siły wyższej, jaką niewątpliwie jest epidemia COVID-19. Jeśli takich paragrafów nie ma, to uzgodnienia na przykład dotyczące zapłaty czynszu zależą tylko i wyłącznie od dobrej woli obu stron.

Jak ustawa pomaga najemcom?

Wprowadzona 2 marca 2020 roku ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374) wraz z nowelizacją z 31 marca 2020 w pewien sposób pozwoliła na czasowe wygaśnięcie zobowiązań. Dzięki temu obie strony umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych mogą skorzystać z różnorodnych mechanizmów pomocowych, które pozwolą przetrwać ciężki czas związany z pandemią. Jak podkreśla Kancelaria - jakubowskazawada.com, ustawa potocznie zwana Tarczą antykryzysową pozwala na przykład na pewien okres wygasić umowę między stronami najmu lub dzierżawy oraz podobnych, które obejmują oddanie do używania powierzchni handlowej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². Co istotne, przepisy weszły w życie od momentu zamknięcia galerii handlowych – czyli od 14 marca 2020 i trwają aż do jego odwołania. W związku z powyższym najemny nie muszą składać oświadczeń czy wniosków w celu skorzystania ze zwolnienia od opłat za czynsz oraz innych związanych z utrzymaniem lokalu. Z drugiej strony skoro zobowiązania wygasły, a najemca nie musi płacić, to sam wynajmujący w związku z tym jest zwolniony z obowiązku wynajmowania lokalu.

Otwarcie galerii handlowych

Niewątpliwie wszystko się zmieniło, gdy na skutek odmrażania gospodarki otwarte zostaną galerie handlowe. W tym momencie, aby móc skorzystać z prawa czasowego wygaśnięcia płatności czynszu, wynajmujący powinien zaproponować ofertę przedłużenia umowy na takich samych warunkach, jakie obowiązywały do tej pory, o dodatkowe pół roku. Najemca ma na to czas w przeciągu trzech miesięcy od zniesienia obowiązującego zakazu. Wynajmujący natomiast nie może nie przyjąć takiej deklaracji. Sytuacja oczywiście będzie wyglądać zupełnie inaczej, gdy w ustawowym czasie najemca nie złoży oferty. Wówczas wynajmujący zostanie zwolniony z obowiązków, jakie nałożyła na niego ustawa zwana Tarczą antykryzysową. Tym samym brak oferty od najemcy powoduje to, że nie zaistniało czasowe wygaśnięcie umowy, a tym samym można dochodzić zapłaty za czynsz i innych opłat, które wynikają z konkretnej umowy za ten okres, kiedy galerie handlowe były zamknięte.

Pilnuj terminów

Zgodnie z zapisami zawartymi w Tarczy najemca lokalu w galerii handlowej może więc wybrać, czy będzie zapłacić zaległy czynsz wraz z innymi opłatami za okres zakazu. Oczywiście doliczone będą również ustawowe odsetki. Z drugiej strony może się zdecydować również na przedłużenie umowy, co automatycznie zwalnia go z obowiązku spłaty zobowiązań. Warto przy tym zaznaczyć, że z tych zapisów nie mogą skorzystać wynajmujący lokale w galeriach handlowych, których powierzchnia jest mniejsza niż 2000m² oraz ci, którzy wynajmują je w innych miejscach.

Artykuł sponsorowany

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)