INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Jak działa i jakie jest znaczenie akcyjnego rynku wtórnego?

16 sierpnia 2023

​Akcyjny rynek wtórny jest kluczowym elementem globalnego systemu finansowego, umożliwiającym inwestorom kupno i sprzedaż akcji istniejących spółek. To na tym rynku akcji odbywa się zdecydowana większość obrotu giełdowego, a inwestorzy dokonują transakcji, zarówno w celu osiągnięcia zysku, jak i zabezpieczenia swoich inwestycji. Powiedzmy sobie najpierw, czym jest wtórny rynek akcyjny.

Czym jest akcyjny rynek wtórny?

Akcyjny rynek wtórny to nazwa rynku, na którym inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje, które już zostały wyemitowane przez spółki i znajdują się na parkiecie. Rynek pierwotny akcji uwzględnia tylko te, które wcześniej nie były notowane na rynku i są emitowane w trakcie debiutu giełdowego (IPO). Najprościej mówiąc, jest to giełdowy rynek akcji, który wszyscy znamy. Oznacza to, że akcje są już w obiegu i nie dostarczają dodatkowego kapitału spółce. Kiedy inwestorzy kupują akcje na rynku wtórnym, płacą pieniądze innym inwestorom będącym właścicielami akcji, a nie spółce, która je wcześniej wyemitowała.

Głównymi uczestnikami na rynku wtórnym są instytucje takie jak fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, a także zwykli inwestorzy indywidualni. Aby kupować i sprzedawać akcje, inwestorzy mogą korzystać z różnych platform oraz giełd, takich jak New York Stock Exchange (NYSE) w USA, London Stock Exchange (LSE) w Wielkiej Brytanii czy Tokyo Stock Exchange (TSE) w Japonii.

Jak działa akcyjny rynek wtórny?

Wtórny rynek akcji oparty jest na podstawowych prawach popytu i podaży. Inwestorzy składają zlecenia kupna lub sprzedaży akcji, określając przy tym cenę oraz liczbę akcji, którymi chcą handlować. Możemy wyodrębnić dwie główne metody handlu akcjami na rynku wtórnym.

Pierwszą są klasyczne sesje giełdowe. Na większości giełd na świecie obroty akcjami odbywają się w określonych godzinach, znanych jako sesje giełdowe. W tym czasie zlecenia kupna i sprzedaży są dobierane, a cena akcji jest ustalana na poziomie, który umożliwia wykonanie jak największej liczby z nich.

Druga metoda to handel pozagiełdowy. Obok giełd istnieją również platformy handlu pozagiełdowego, gdzie inwestorzy mogą zawierać umowy między sobą, bez udziału giełdowego mechanizmu dopasowywania zleceń. Handel pozagiełdowy często odbywa się za pośrednictwem brokerów, np. Saxo i umożliwia bardziej elastyczne negocjacje w sprawie cen i warunków transakcji. Można ustalać nie tylko inne ceny, ale także sposób i termin rozliczenia.

Dlaczego rynek wtórny ma takie znaczenie?

Rynek wtórny to realizacja podstawowej idei akcji. Akcyjny rynek wtórny zapewnia płynność akcji, dzięki czemu inwestorzy mogą łatwo kupować i sprzedawać akcje, niezależnie od ich ilości w obiegu. Jest to kluczowe dla utrzymania zaufania do rynków finansowych i pozwala na szybką likwidację swoich pozycji w przypadku potrzeby.

Kolejną ważną cechą jest wykrywanie cen aktywów, co pozwala na wycenę wartości firmy. Cena akcji na rynku wtórnym odzwierciedla aktualną wartość danej spółki w oparciu o bieżące informacje i oczekiwania rynku. Jest to ważne, ponieważ cena akcji może służyć jako wskaźnik zdrowia gospodarki i sektora, w którym działa dana spółka.

Mimo, że rynek wtórny akcji nie generuje bezpośrednio dodatkowych środków dla spółek, to jednak wyższa cena akcji może stymulować spółki do emisji nowych akcji na rynku pierwotnym w celu pozyskania dodatkowego kapitału na inwestycje i rozwój. Akcyjny rynek wtórny umożliwia inwestorom indywidualnym uczestnictwo w globalnej gospodarce i potencjalnie uzyskanie zysków z inwestycji. Dzięki temu każdy ma szansę uczestniczyć w sukcesie znanych spółek.

Artykuł partnera

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)