INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

14 lutego 2018

Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, każdy z utęsknieniem czeka na zasłużony urlop. Można wtedy oderwać się od codziennych obowiązków, wyjechać nad morze, czy w góry i na łonie przyrody zregenerować swoje siły do dalszej, wydajnej pracy.

Zasady obowiązujące podczas przydzielania urlopu

Pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Jest on przyznawany każdego roku pracy i nie można się go zrzec. Jeżeli osoba jest zatrudniona przez okres krótszy niż 10 lat, przysługuje jej 20 dni urlopu, a powyżej 10 lat – 26 dni, w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku pracy wykonywanej w niepełnym wymiarze godzin, dni wolne oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy. Sytuacja trochę się komplikuje w przypadku zatrudnienia pracownika w systemie nie podstawowym, ale zadaniowym. Na wniosek pracownika jego wynagrodzenie urlopowe może zostać wypłacone przed rozpoczęciem urlopu.

Co na ten temat mówi Kodeks Pracy

W artykule 172. Kodeksu pracy znajduje się zapis: „Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy”.

Zatem standardowo jeden dzień urlopu jest równoważny ośmiu godzinom pracy. W przypadku, gdy pracownikowi pozostała część urlopu niższa, niż pełny, dobowy wymiar czasu pracy (przewidziany na dany dzień pracy), udzielany jest urlop w wymiarze godzinowym.

Wynagrodzenie za urlop

Szczegółowe zasady obowiązujące podczas udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku. Zgodnie z nimi wynagrodzenie za urlop uwzględnia nie tylko kwotę regularnej pensji pracownika, ale również inne świadczenia, takie, jak np. wynagrodzenia określone stawką godzinową, akordową, prowizyjną oraz dodatki za nadgodziny, pracę w porze nocnej, dodatki stażowe, funkcyjne, czy premie. W szczególności, jeżeli wysokość składników wynagrodzenia podlega dużym wahaniom, można uwzględnić ich łączną wysokość, nie przekraczając 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Po ustaleniu podstawy wymiaru wynagrodzenia oblicza się stawkę, przysługującą za jeden dzień pracy (dzieląc podstawę przez liczbę dni pracy uwzględnionych przy jej określaniu). Następnie należy pomnożyć tę kwotę przez ilość dni, które pracownik przepracowałby zgodnie z rozkładem czasu pracy (z uwzględnieniem niedziel, świąt i dodatkowych dni wolnych od pracy), gdyby w tym czasie nie przebywał na urlopie.

W przypadku, kiedy doszło do zmian wysokości składników wynagrodzenia przed rozpoczęciem urlopu lub w jego trakcie, należy podstawę wynagrodzenia obliczyć ponownie.

Jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką godzinową, jego wynagrodzenie urlopowe wylicza się, mnożąc liczbę godzin wykorzystanych na urlop przez obowiązującą stawkę godzinową.

 

Dodatkowe informacje dotyczące obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy można znaleźć na stronie inewi.pl.

 

Materiał zewnętrzny

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)