INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Ubezpieczenie ochronne – tarcza finansowa dla ciebie i twoich najbliższych

13 września 2017

Ślub, zaciągnięcie dużego kredytu czy narodziny dziecka – to tylko przykłady istotnych zmian, które powinny skłonić do wykupienia ubezpieczenia ochronnego na życie. Tego typu wydarzenia oznaczają bowiem wzrost odpowiedzialności, a także pojawienie się nowych zagrożeń, przed którymi warto zabezpieczyć zarówno siebie, jak i swoich najbliższych.

Statystyki pokazują, że Polacy najbardziej obawiają się poważnego zachorowania, utraty pracy oraz ubóstwa. Tymczasem odpowiednie ubezpieczenie ochronne na życie może zapewnić wsparcie finansowe na wypadek wystąpienia każdej z tych i wielu innych sytuacji.

Rolą omawianych produktów jest zagwarantowanie ubezpieczonemu bezpieczeństwa finansowego, w razie nieszczęśliwego wypadku bądź choroby uniemożliwiającej pracę. Druga z podstawowych funkcji to wsparcie finansowe dla bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach na życie, zanim zdecydujesz się skorzystać z jednego z nich.

Zakres ubezpieczenia ochronnego

Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci czy też następstw nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiego zachorowania to standard w polisach na życie, niemniej jednak większość polis ochronnych umożliwia również dobór dodatkowych zdarzeń lub pakietów zdarzeń objętych ubezpieczeniem. W ramach ubezpieczeń ochronnych, oprócz świadczeń ubezpieczeniowych wypłacanych w związku ze śmiercią, Towarzystwa często oferują do ubezpieczeń zabezpieczenie na wypadek utraty pracy, pobytu w szpitalu, operacji lub zabiegów medycznych czy wystąpienia innych trudności życiowych. Co istotne, często te dodatkowe elementy można dodawać lub odejmować nawet w trakcie trwania zawartej już umowy ubezpieczeniowej w zależności od aktualnych potrzeb osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie na życie – jak długo trwa ochrona?

Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest zwykle na czas określony Może ona trwać 5 czy 10 lat, ale równie dobrze nawet 30 lat – wszystko zależy od potrzeb klienta oraz, co oczywiste, konstrukcji oferty ubezpieczyciela. Naturalnie, umowa może również zostać rozwiązana przez klienta przed upływem ustalonego czasu, np. w związku z wcześniejszą rezygnacją klienta lub albo wskutek nieopłacenia kolejnej należnej składki.

W zależności od rodzaju polisa ochronna może gwarantować świadczenia na wypadek zdarzeń objętych ubezpieczeniem zaistniałe w trakcie okresu ochrony objętego umową, albo jak w ubezpieczeniu na życie i dożycie także wypłatę określonej kwoty po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Ochrona plus inwestowanie

Na rynku można spotkać także „mieszane” polisy na życie, w przypadku których każda wpłacona przez ubezpieczonego składka przeznaczana jest na dwa cele: opłacanie ryzyka ubezpieczeniowego (ten sam cel przyświeca polisom ochronnym) oraz inwestowanie. Takie hybrydowe ubezpieczenie, poza zaspokojeniem podstawowej potrzeby, jaką jest zabezpieczenie finansowe siebie lub najbliższych na wypadek zdarzeń losowych, daje także możliwość zaspokojenia jeszcze jednej –oszczędzania i budowania kapitału na realizację określonego celu lub marzeń w przyszłości . Element inwestycyjny może mieć różną formę. W aktualnej ofercie towarzystw ubezpieczeniowych w tym zakresie można znaleźć zarówno klasyczne ubezpieczenie na życie i dożycie zakładające wypłatę klientowi wypracowanego zysku jak również polisy na życie i zdrowie wraz z opcją inwestowania środków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Ubezpieczenie ochronne – jak wygląda wsparcie finansowe?

Atrakcyjność danego ubezpieczenia ochronnego warunkuje m.in. zakres ochrony, suma ubezpieczenia, wysokość płaconej składki, czy też sposób wypłacania należnego świadczenia. Jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to w przypadku np. poważnego zachorowania, dogodnym z punktu widzenia klienta rozwiązaniem jest otrzymanie jednorazowo większej kwoty, a następnie pobieranie co miesiąc mniejszych kwot. Takie zasady stosuje m.in. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Open Life, które wypłaca jednorazowo 20% łącznej należnej sumy tuż po zdiagnozowaniu choroby, a pozostałe 80% – w ramach regularnych, comiesięcznych wypłat. Co istotne, w okresie w którym towarzystwo realizuje wypłaty świadczenia, ubezpieczony nadal jest chroniony na wypadek śmierci, a przy tym nie musi uiszczać kolejnych składek.

Zaletą ubezpieczenia ochronnego Open Life jest również fakt, że daje ono możliwość objęcia ochroną aż do 36 rodzajów chorób oraz – że suma ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania może wynieść nawet 300 tys. złotych. Więcej o szczegółach oferty tego ubezpieczyciela można dowiedzieć się na: http://www.openlife.pl/produkty/ubezpieczenia-ochronne/.

Pamiętaj o zapoznaniu się z OWU!

By móc jednak ocenić rzeczywistą atrakcyjność danej oferty, koniecznie trzeba zapoznać się szczegółowo z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. To właśnie w tym dokumencie znajdują się bowiem zapisy dotyczące zakresu zapewnianej pomocy, tzn. można w nim sprawdzić m.in. jakie choroby, zabiegi medyczne, czy konsekwencje nieszczęśliwych wypadków obejmuje ubezpieczenie, a także za jaki okres pobytu w szpitalu będzie przysługiwało ewentualne świadczenie. Oczywiście im mniej pozycji na liście wyłączeń (sytuacji za które towarzystwo nie odpowiada), tym większe prawdopodobieństwo, że ubezpieczyciel udzieli wsparcia finansowego w trudnej sytuacji. W takim przypadku ubezpieczenie ochronne będzie faktycznie realną tarczą finansową – zarówno dla ubezpieczonego, jak i jego najbliższych.

Artykuł sponsorowany

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)