INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Usługi finansowe skrojone na miarę – bankowość prywatna

31 marca 2017

HNWI – takim czteroliterowym skrótem określa się osoby mogące zostać klientami banków prywatnych. Pochodzi on od angielskojęzycznego zwrotu „high-net wealth individuals” i oznacza osoby o znacznym poziomie zamożności. To właśnie z myślą o nich opracowano instytucję bankowości prywatnej. Czym się ona wyróżnia i kim są jej klienci?

Był koniec XVIII wieku. W Europie rozpoczynała się rewolucja przemysłowa. Mieszkańcy stale rozwijających się miast oddawali się działalności biznesowej. Powstawały kolejne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, kwitł handel z zamorskimi koloniami. Innymi słowy – ludzie zaczęli się bogacić. Jeszcze w okresie Renesansu bankierzy dostrzegli, że rodząca się nowa elita finansowa zasili grono ich klientów. Tak się też stało, a osiemnaste stulecie nie wyglądało po tym względem inaczej. W tym czasie arystokraci w Wielkiej Brytanii zaczęli się jednak domagać, aby – wzorem pierwszych banków w dziejach – znów powstały instytucje finansowe, specjalizujące się jedynie w obsłudze najbardziej majętnych, ale też wyłącznie szlachetnie urodzonych. Tak powstała bankowość prywatna w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Obecnie usługi private banking stanowią część oferty międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Deutsche Bank,  dedykowanych najbardziej zamożnym klientom. Jeszcze w XIX wieku Private Banks (jak brzmi ich angielska nazwa) otworzyły się na ludzi biznesu, którzy zbijali fortuny w czasach liberalnego kapitalizmu. Potem do grona klientów bankowości prywatnej zaczęły dołączać kolejne grupy zawodowe. Obecnie z usług Private Banking korzystają zarówno prywatni przedsiębiorcy, jak i managerowie średniego i wyższego szczebla, rentierzy, przedstawiciele wolnych zawodów, artyści i sportowcy.

HNWI czyli właściwie kto taki?

  • Z usług bankowości prywatnej mogą skorzystać osoby posiadające aktywa o określonej wartości;
  • Dla banku prywatnego oprócz tego pierwszego kryterium ważna też jest atrakcyjność inwestycyjna potencjalnego klienta.

Chociaż banki prywatne z 1817 roku i 2017 roku wiele różni, to nadal mają cechę wspólną – świadczą usługi finansowe o elitarnym charakterze, chociaż współcześnie już bardziej dostępne. O klientach Private Banks mówi się, że są HNWI, czyli osobami bardzo zamożnymi. Co to jednak oznacza? Dla każdego banku prywatnego głównym kryterium zaliczającym potencjalnego klienta do grona HNWI,, jest posiadany przez niego majątek. O jakiej kwocie mowa? To już zależy od wewnętrznych ustaleń banku, ale zwyczajowo przyjęło się, że to minimum milion dolarów, euro, funtów lub złotych na koncie. Przy czym banki prywatne nie trzymają się sztywno tego kryterium. Równie ważny jest potencjał inwestycyjny przyszłego klienta, ponieważ instytucje Private Banking zajmują się aktywnym pomnażaniem środków znajdujących się w posiadaniu ich usługobiorców: https://www.eliteprivatebanking.pl/.

Bankowość bez ograniczeń

  • Zakres usług oferowanych przez Private Banking jest każdorazowo dobierany pod kątem indywidualnych oczekiwań klienta;
  • Za obsługę każdego klienta odpowiedzialny jest osobisty doradca.

Bank prywatny określany jest mianem banku bez granic i ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze, z jego usług można korzystać w zasadzie pod każdą szerokością geograficzną, a jakość i czas obsługi stoją zawsze na najwyższym poziomie. Po drugie, ta forma prowadzenia działalności finansowej ma zindywidualizowany charakter. Oznacza to, że pod wieloma względami brak jest ograniczeń w doborze usług, które bank prywatny może dla klienta świadczyć. Ich katalog jest otwarty, a więc oferta jest dla każdego skrojona na miarę. Oprócz bieżącej obsługi finansów osobistych i firmowych, Private Bank może świadczyć doradztwo w zakresie prawnym i ubezpieczeniowym, a przede wszystkim – zajmować się zarządzaniem aktywami klienta i pomnażaniem ich wartości.

Odbywa się to w oparciu o strategię inwestycyjną, której założenia się konsultowane z usługobiorcą i uwzględniają jego osobiste preferencje. Bankowość prywatna to także szereg usług dodatkowych, z których nie mogą korzystać „zwykli” klienci banków. Mowa tu np. o rezerwacji biletów lotniczych lub na koncerty, dostępie do saloników VIP na lotniskach, czy też udziale w zamkniętych, organizowanych przez bank wydarzeniach specjalnych. Za wszelkie kontakty na linii klient-bank prywatny odpowiada osobisty doradca. To wysoko wykwalifikowany specjalista, zajmujący się zarówno bieżącymi transakcjami finansowymi, jak i kwestiami dotyczącymi inwestycji, który stanowi prawdziwy symbol bankowości prywatnej.

Materiał partnera zewnętrznego

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)