INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Ile rocznego urlopu przysługuje mi zgodnie z prawem i kiedy mogę go wykorzystać?

6 maja 2020


Wszyscy pracownicy mają, od pierwszego dnia zatrudnienia, prawo do 5,6 tygodnia płatnego urlopu w ciągu roku. Możesz ustalić, ile dni urlopu powinieneś otrzymać, mnożąc liczbę dni pracy w każdym tygodniu przez 5,6.

Pracodawcy mogą uwzględnić osiem brytyjskich dni wolnych od pracy w ramach ustawowego prawa do urlopu.

Innymi słowy, pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin w Wielkiej Brytanii ma prawo do 28 dni urlopu. Pracodawcy mogą nalegać, abyś wykorzystał część swojego płatnego urlopu w dni wolne od pracy, a niektórzy mogą nalegać, abyś był dyspozycyjny do pracy w dni wolne od pracy. Sposób traktowania dni wolnych od pracy zależy od tego, co jest zapisane w umowie o pracę oraz w każdej polisie.

Dane TUC pokazały, że w ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby pracowników, którzy mają podjąć pracę w dniu Bożego Narodzenia.

W miejscach pracy, w których związki zawodowe są uznawane, prawdopodobnie wynegocjowano wyższe stawki płac w zamian za pracę w czasie urlopu bankowego.

Większość pracodawców po prostu daje nowym pracownikom wszystkie swoje ustawowe minimalne uprawnienia do corocznego urlopu od pierwszego dnia zatrudnienia. Pracodawcy mogą jednak zdecydować się na korzystanie z systemu "memoriałowego" w pierwszym roku zatrudnienia. System "memoriałowy" oznacza, że pracownicy otrzymują swój urlop w 12 kawałkach, a ich uprawnienia zwiększają się na początku każdego miesiąca.

Jeżeli nie ma innych ustaleń, rok rozpoczyna się w rocznicę rozpoczęcia zatrudnienia. W przypadku pracowników, którzy rozpoczęli zatrudnienie przed dniem 1 października 1998 r., rok urlopowy rozpoczyna się w dniu 1 października.

Alternatywnie, rok urlopowy może rozpocząć się w dniu przewidzianym w umowie o pracę. Większość organizacji ma standardowy rok dla każdego członka personelu, w którym można odebrać swoje uprawnienia.

Uprawnienie do corocznego urlopu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin jest proporcjonalne do czasu, w którym normalnie pracują, np. pracownik, który normalnie pracuje trzy dni w tygodniu, jest uprawniony do 16,8 dni urlopu rocznego itd.

Jeśli chodzi o przeniesienie urlopu na następny rok urlopowy, sytuacja jest dość skomplikowana. Prawo mówi, że ogólnie rzecz biorąc, pierwsze cztery tygodnie urlopu rocznego (prawo do urlopu zgodnie z dyrektywą o czasie pracy) nie mogą być przeniesione na następny rok urlopowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie można było skorzystać z urlopu we właściwym roku urlopowym z powodu macierzyństwa, choroby lub wypadku. lub dlatego, że pracodawca odmówił zapewnienia ci płatnego urlopu, uniemożliwiając skorzystanie z prawa do urlopu w odpowiednim roku urlopowym.

W przypadku gdy pracownik nie mógł skorzystać z urlopu z powodu macierzyństwa, choroby lub obrażeń ciała, prawo zezwala pracodawcy na zastosowanie przepisu ograniczającego czas, w którym należy skorzystać z tego urlopu, do 18 miesięcy po zakończeniu roku urlopowego, w którym został on nabyty.

Poza czterotygodniowym urlopem przewidzianym przez prawo UE na mocy dyrektywy w sprawie czasu pracy, pracodawcy brytyjscy muszą zapewnić dodatkowe 1,6 tygodniami w roku (czyli dodatkowe osiem dni w roku dla osoby, która pracuje przez pięć dni w tygodniu, co daje całkowity roczny przydział urlopu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Wielkiej Brytanii wynoszący 28 dni). Urlopy bankowe mogą być wliczone w cenę. Te dodatkowe osiem dni urlopu może zostać przeniesione na następny rok urlopowy, jeśli pozwala na to "odpowiednia umowa". Ta "odpowiednia umowa" to zazwyczaj pisemna umowa o pracę. Bez "odpowiedniej umowy" z pracodawcą nie ma prawa do przeniesienia tego urlopu na następny rok urlopowy.   

Urlop ustawowy nie może być zastąpiony wypłatą ekwiwalentu pieniężnego - z wyjątkiem wypowiedzenia stosunku pracy.

Jeśli Twój pracodawca uniemożliwia Ci skorzystanie z urlopu, na przykład poprzez błędne zakwalifikowanie Cię jako osoby pracującej na własny rachunek, kiedy jesteś naprawdę pracownikiem uprawnionym do płatnego urlopu, podejmuje duże ryzyko. Związki zawodowe są ekspertami w organizowaniu pomocy dla pracowników, którzy ubiegają się o wypłatę wynagrodzenia za czas urlopu i wygrały wiele skarg w sądzie pracy, zabezpieczając wypłatę wynagrodzenia za czas urlopu dla tysięcy pracowników.

Pracodawca zazwyczaj wymaga od pracownika powiadomienia o zamiarze skorzystania z corocznego urlopu oraz o proponowanych terminach. Pracodawca może wymagać, aby powiadomienie to zostało przekazane co najmniej dwa razy wcześniej niż liczba dni urlopu, o który wnioskowano. Pracodawca może również wymagać, aby pracownik złożył powiadomienie o zamiarze skorzystania z urlopu (z odpowiednim wyprzedzeniem):

do skorzystania z urlopu, do którego są uprawnieni w określone dni (na przykład podczas "przerwy świątecznej"); lub
nie brać urlopu w poszczególne dni (np. w czasie trwania semestru).
W przypadku odmowy udzielenia urlopu, pracodawca musi poinformować, że wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie co najmniej na tyle dni przed datą rozpoczęcia urlopu, o ile liczba dni urlopu, o który wnioskujesz (np. jeśli wnioskujesz o dwutygodniowy urlop, pracodawca musi odmówić udzielenia urlopu co najmniej dwa tygodnie wcześniej). Wszystkie przepisy dotyczące przekazywania powiadomień mogą być zmienione w drodze porozumienia związkowego.

Przeczytaj także: Zaległy urlop - kiedy możemy uzyskać ekwiwalent?

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)