INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

W jakich okolicznościach można anulować fakturę?

29 kwietnia 2016

Anulowanie faktury

W określonych przypadkach sprzedawca dysponujący zarówno oryginałem, jak i kopią faktury, może zdecydować się na jej anulowanie. Dzieje się tak między innymi wówczas, gdy mamy do czynienia z kradzieżą dostawy wysłanej do klienta, choć jest to również rozwiązanie praktykowane, gdy klient odmówi przyjęcia towaru. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wtedy, gdy faktura została już uwzględniona w deklaracji, w takich okolicznościach bowiem jedynym rozwiązaniem okazuje się wykonanie korekty. Co ciekawe, samo anulowanie faktury jest zagadnieniem, którym zajmują się jedynie urzędy skarbowe i sądy. Informacji na ten temat nie znajdziemy ani w przepisach ustawy o VAT, ani w rozporządzeniach wykonawczych.

W kwestiach spornych najczęściej przypominana jest ta definicja faktury, która mówi o niej jako o dokumencie potwierdzającym, że doszło do określonego zdarzenia gospodarczego. Jeśli zatem faktura została wystawiona, a jednocześnie nie doszło do jej wdrożenia do obrotu prawnego, można przyjmować, że nie jest to faktura w rozumieniu ustawy.

Sytuacje wyjątkowe

Analizując kwestie związane z anulowaniem faktury warto powołać się na interpretację indywidualna wydaną 23 marca 2015 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. W dokumencie możemy przeczytać, że sam podatnik powinien podchodzić do anulowania faktury w sposób wyjątkowy, co w praktyce oznacza, że z możliwości tej należy korzystać w szczególnych okolicznościach, a więc wtedy, gdy faktura staje się dokumentem czynności, która nie została dokonana. Z sytuacją taką mamy do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy dostawa towarów nie miała miejsca, a usługa nie została wykonana przy zastrzeżeniu, że sam dokument nie został jeszcze wprowadzony do obrotu prawnego.

Gdy mówimy o kradzieży zamówienia oraz anulowaniu faktury niezbędne wydaje się podkreślenie, że nieco inaczej sytuacja przedstawia się wówczas, gdy rozważamy tę kwestię w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jeśli więc zamówienie opuściło granice kraju i zostało skradzione poza Polską, nadal może dojść do WDT, czyli do wywozu do innego kraju Unii. W praktyce oznacza to, że sprzedawca nie ma możliwości anulowania faktury. Brak potwierdzenia odbioru przez samego nabywcę nie podważa prawa sprzedającego do rozliczenia transakcji. Niezbędne okazują się w takim przypadku: korespondencja handlowa, dokumenty przewozowe oraz protokół policyjny potwierdzający, że doszło do kradzieży. Bywa i tak, że to klient odmawia przyjęcia towaru i właśnie taka adnotacja znajduje się na fakturze, która wróciła do sprzedawcy.

Pojawia się zatem kolejny problem, skoro bowiem nabywca był w posiadaniu faktury, czy zasadne jest utrzymywanie, że nie doszło do wprowadzenia jej do obrotu? Stanowiska organów podatkowych nie są wcale w tej kwestii jednoznaczne. W sprawie tej 12 października 2010 roku wyrok wydał NSA. Sąd orzekł wówczas, że do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego może dojść nie tylko wtedy, gdy faktura jest przyjęta, zaewidencjonowana i rozliczona przez nabywcę, ale i wówczas, gdy ten ostatni odsyła ją sprzedawcy, kluczowe znaczenie ma bowiem samo wyjście faktury poza mury firmy sprzedawcy. Nieco inaczej do sprawy tej podeszła poznańska Izba Skarbowa w interpretacji z 30 marca 2009 roku. Uznała ona, że w drodze wyjątku istnieje możliwość anulowania faktury, jeśli nie doszło do wykonania usługi, a sama faktura nie znalazła się w obiegu prawnym, a więc dokonano zwrotu jej oryginału i nie zaewidencjonowano jej.

Zasady anulowania faktury

Sama czynność anulowania faktury nie jest zbyt skomplikowana. Polega na przekreśleniu obu jej egzemplarzy, a więc nie tylko oryginału, ale i kopii. Niezbędne jest również dokonanie na nich adnotacji zapobiegającej ich ponownemu wykorzystaniu. Konieczne jest również podanie daty anulowania. Osoby, które postępują w ten sposób muszą pamiętać również o tym, że faktury się nie wyrzuca, ale trzyma w dokumentacji tak, jak i inne dokumenty podatkowe. Czasem konieczne staje się anulowanie faktury już rozliczonej. W takim przypadku przed dostawcą otwiera się możliwość skorygowania VAT poprzez korektę deklaracji.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)