INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Czy w mojej firmie potrzebna jest dyrektywa ATEX?

31 października 2016

​Dyrektywa ATEX dotyczy miejsc pracy, w których występuje stale lub okresowo atmosfera wybuchowa. Jej zasady są stosowane w różnego rodzaju zakładach np.  stolarniach, cukrowniach, gorzelniach, na stacjach paliw, a także w magazynach substancji łatwopalnych i sypkich gdzie występuje pylenie.

Zakres dyrektywy obejmuje wytyczne dotyczące urządzeń elektrycznych i mechanicznych, oraz komponentów i systemów ochronnych zabezpieczonych przed wybuchem. Stosowanie tych regulacji ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo pracowników w miejscach zagrożonych wybuchem.

Kiedy potrzebna jest dyrektywa ATEX?

Obowiązek posiadania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem opracowanego zgodnie z założeniami dyrektywy ATEX zachodzi, gdy na terenie firmy  występują strefy wybuchowe. Mogą je stanowić różnego rodzaju mieszaniny tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami lub parami. Na takich stanowiskach pracy konieczne jest wykonanie oceny ryzyka oraz przygotowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.  Zgodnie z wymogami dyrektywy należy wyznaczyć i oznaczyć strefy, gdzie występuje atmosfera wybuchowa.  Aby dowiedzieć się więcej na temat dyrektywy ATEX warto odwiedzić stronę: http://www.bureauveritas.pl

Audyt bezpieczeństwa

Aby sprawdzić, czy wszystkie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w strefach wybuchowych zostały prawidłowo przeprowadzone warto zdecydować się na audyt bezpieczeństwa. Podczas takiej kontroli zewnętrzny niezależny audytor ocenia szereg parametrów. Przede wszystkim sprawdzane jest czy ryzyko wybuchu zostało prawidłowo ocenione. Kolejny krokiem jest przegląd dokumentacji, a przede wszystkim procedur i instrukcji pod kątem poprawności ich kontrolowania, dokumentowania oraz aktualizowania w przypadku zmian w firmie lub wymogach. Ważnym elementem jest też kontrola stanu oraz sposobu użytkowania zarówno urządzeń produkcyjnych, jak i elementów systemy alarmowego. Audytor sprawdza także, czy zachowane są zasady PPOŻ.

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)