INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę? Usługi prawne dla firm

25 lipca 2019

Często przedsiębiorcy decydują się na współpracę z kancelariami prawnymi, aby mieć pewność, że podpisywane umowy konstruowane są w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa. Pomoc profesjonalisty ma zapewnić firmie poczucie bezpieczeństwa i uchronić przed ewentualnymi skutkami źle skonstruowanej umowy.

Prowadzenie firmy wymaga lawirowania między, bardzo często, skomplikowanymi przepisami prawa, które dodatkowo wciąż ulegają zmianom. Wiedza z zakresu prawa gospodarczego (umów, działalności), prawa spółek handlowych, pracy czy administracyjnego, ale również prawa konkurencji czy postępowań windykacyjnych bywa niezbędna w każdego rodzaju przedsiębiorstwie. Wsparcie specjalistów podczas zawierania transakcji czy prowadzeniu negocjacji z kontrahentami pomagają w realizacji określonych przez firmę celów oraz zapewnia jej działania w zgodzie z prawem.

Wsparcie prawne przy zawieraniu umów

Umowa to ważny dokument, określający obowiązki i prawa stron. Ich forma i treść musi podlegać określonym przepisom prawa, kształtowana jest przez określone klauzule i ustawy. Ich znajomość jest niezbędna do skonstruowania prawidłowej w świetle prawa dokumentacji. Przy sporządzaniu umów należy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami, jak choćby swoboda zawierania umów – oznacza to, że strony mogą dowolnie kształtować punkty umowy, zawsze jednak w granicach prawa i z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. Aby mieć pewność, że sporządzane dokumenty spełnią swoje zadania, firmy korzystają przy ich tworzeniu z pomocy prawników. Jakie działanie obejmuje specjalistyczne wsparcie? Usługi prawne dla firm to między innymi sporządzanie umów oraz weryfikacja poprawności przygotowanej dokumentacji. Prawnicy mogą przygotować wzór umowy lub konkretnego aneksu, w zakresie ich usług leży także opiniowanie umów lub ich negocjowanie. Zadaniem prawników jest wskazanie na punkty ryzykowne dla klienta oraz stworzenie klauzul korzystnych. Specjaliści powinni wskazywać, które umowy będą niekorzystne i, z których dla bezpieczeństwa lepiej zrezygnować, które zaś wymagają modyfikacji, a które warto zawrzeć.

Pomoc prawna gwarancją bezpieczeństwa

Pomoc prawna przy sporządzaniu umowy ma na celu zabezpieczenie interesów klienta, a także uniknięcie w przyszłości negatywnych konsekwencji błędów czy nieścisłości pojawiających się w dokumentacji. Niektóre umowy są bardzo obszerne i mogą zawierać mnóstwo klauzul i skomplikowanych zapisów, które trudno poprawnie zweryfikować bez posiadania znajomości prawa. Należy pamiętać, że każdy taki punkt w umowie może mieć ogromne znaczenie dla przyszłych stosunków między kontrahentami, dlatego przed podpisaniem umowy należy dokładnie poznać jej treść i odpowiednio ją zinterpretować.

Duże przedsiębiorstwa najczęściej decydują się na stałą współpracę z kancelariami prawnymi, aby zapewnić sobie wsparcie w każdej sytuacji i na bieżąco. Jednak i małe firmy nie pozostają w tyle, zapewniając sobie pomoc specjalistów. Także i w ich przypadku zawarcie nieprzemyślanej lub źle spisanej umowy może mieć poważne konsekwencje.

 

Artykuł partnera

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)