INFOPODATNIK.PL: PODATKI, PRAWO, FINANSE, BIZNES, GIEŁDA, INFORMACJE

Rozwód - konsekwencje prawne, ekonomiczne i psychologiczne

17 kwietnia 2019

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód niesie za sobą konsekwencje natury prawnej, ekonomicznej i psychologicznej, które dotykają nie tylko rozwodników, ale również ich rodzinę, a w szczególności dzieci. Choć rozwód dotyczy sfery prywatnej, to dobija się także na pracy zawodowej i prowadzonym biznesie.

Polskie prawo chroni rodzinę, dlatego stosunkowo łatwo jest wziąć ślub, jednak aby otrzymać rozwód trzeba spełnić określone warunki i przedstawić wymagane przez sąd dowody. Prawomocne orzeczenie o rozwodzie oznacza, że od tej chwili byli małżonkowie tracą wszystkie przewidziane przez prawo przywileje, związane z pozostawaniem w związku małżeńskim.

Jakie konsekwencje prawne mają sprawy rozwodowe?

Sprawy rozwodowe kończące się rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód mają liczne konsekwencje o charakterze prawnym. Główną jest to, że byli małżonkowie mogą legalnie zawrzeć kolejny związek małżeński. W świetle prawa ustaje współwłasność majątkowa, a zgromadzony majątek wspólny ulega podziałowi - na drodze umowy lub orzeczenia sądowego. Po rozwodzie ustaje też prawo dziedziczenia po byłym małżonku; otrzymanie spadku jest możliwe jedynie na podstawie testamentu. W określonych przypadkach, jeden z byłych małżonków może żądać od drugiego płacenia alimentów.

Prawne konsekwencje zakończonej pozytywnie sprawy rozwodowej dotyczą także wspólnych dzieci rozwiedzionych małżonków. Sąd może ograniczyć prawa rodzicielskie jednej ze stron oraz ustalić sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem rodzica, który nie otrzymał władzy rodzicielskiej. Sądy kierują się dobrem dziecka, dlatego nie wydają orzeczenia w sprawie władzy rodzicielskiej, jeżeli małżonkowie dojdą w tej kwestii do porozumienia.

Konsekwencje prawne rozwodu mogą być bardzo dotkliwe, szczególnie, jeżeli małżonkowie nie rozstają się w zgodzie. Pomoc prawną w takiej sytuacji świadczy prawnik przeprowadzający rozwody Warszawa Ursus

Rozwód - konsekwencje ekonomiczne

Wiele konsekwencji prawnych rozwodu ma też swoje podłoże ekonomiczne, np. podział majątku, przyznanie alimentów jednemu z małżonków lub alimentów dla dzieci. Z punktu widzenia prawa podatkowego, małżonkowie po rozwodzie tracą prawo do wspólnego rozliczenia rocznego swoich dochodów - każdy z nich musi rozliczyć się osobno. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i dzięki rozliczeniu z małżonkiem unikały wejścia w II próg podatkowy.

Konsekwencje rozwodu dotyczą też korzystania z ulg podatkowych, w szczególności ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczeń ma ten rodzic, który sprawuje władzę rodzicielską. Jeżeli oboje rodzice tę władzę posiadają i faktycznie ją sprawują, to mogą ustalić między sobą proporcję, wg której skorzystają z przysługującej im ulgi, np. po 50%.

Rozwody dotyczą też sfery psychicznej

Z psychologicznego punktu widzenia, rozwody mogą mieć poważne konsekwencje dla ludzkiej psychiki. Oprócz spadku poczucia własnej wartości i ogromnego stresu, rozwód może prowadzić też do zaburzeń upośledzających codzienne funkcjonowanie, np. depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, a nawet traumy. Poradzenie sobie z psychologicznymi konsekwencjami rozwodu wymaga w wielu przypadkach konsultacji ze specjalistą - psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą - oraz przyjmowania środków farmakologicznych, stabilizujących nastrój. Niektórzy naukowcy twierdzą też, że rozwody są nie tyle przyczyną problemów psychicznych, ale głównie ich konsekwencją. Wiele małżeństw rozpada się z powodu labilności psychicznej jednego z małżonków, braku zaufania lub emocjonalnej zdrady.

 

Artykuł sponsorowany

To może Cię zainteresować

Komentarze (0)